Ruth Prigoda – Riigivastutuse praktilistest probleemidest


Sündmuse detailid


 EJL

Eesti Juristide Liit
korraldab 2. märtsil 2017
Rahvusraamatukogu Nurgasaalis koolituse

“Riigivastutuse praktilistest probleemidest

Lektor: Tallinna halduskohtu kohtunik Ruth Prigoda

Ruth Prigoda on omandanud Tartu ülikooli õigusinstituudis baccalaureus artiumi kraadi õigusteaduse erialal 2005. aastal. Enne kohtunikuks nimetamist töötas ta Tallinna halduskohtus kohtujuristina ning enne seda Tallinna halduskohtus kohtunikukandidaadina. Aastatel 2009-2013 töötas Ruth Prigoda Keskkonnaameti õigusosakonnas juristina ning 2005-2007 Keskkonnaministeeriumi õigusosakonnas juristina. Aastatel 2007-2013 oli Ruth Prigoda Notaride Koja notarikandidaat.

AJAKAVA:
9.45 – 10.00 saabumine ja registreerimine.
10.00 – 12.00 Riigivastutuse seaduse kohaldamisest (sh vaidemenetluses), nõuetest (sh õiguspärase haldusaktiga tekitatud kahju) ning tähtaegadest.
12.00 – 12.45 lõunapaus.
12.45 – 14.30 Riigivastutuse seaduse kohaldamisega seonduv kohtupraktika ning samuti viimase aja kohtupraktika arenguid haldusmenetluse seaduse kohaldamisel.

KOOLITUSE EESMÄRK:
Koolituse võib jagada kahte ossa. Esmalt: anda selgitusi riigivastutusega seotud teoreetilistes küsimustes ja arutada läbi RvS teemad, mis  on õiguspraktikas tekitanud probleeme.

Koolituse teiseks põhiteemaks on riigivastutuse seaduse kohaldamine kohtupraktikas ja sellega  seonduvate kaasuste kommenteerimine ja analüüsimine.

KOOLITUSE MAKSUMUS:
109€, Juristide Liidu liikmele 99€. Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

 

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

__________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466. 
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.