Prof. Irene Kull – lepingute koostamisest kohtupraktika näidetel


Sündmuse detailid


Irene Kull – lepingute koostamisest kohtupraktika näidetel

 

Eesti Juristide Liit

korraldab 7. juunil 2022

koolituse Zoom veebiplatvormi kaudu

Lepingute koostamisest kohtupraktika näidetel.”

Koolitaja: prof. Irene Kull

AJAKAVA

09.45-10.00 Registreerimine ja ühinemine veebis
10.00-12.00            Loeng
12.00-12.30            Paus
12.30-14.30     Loeng

 

KÄSITLETAVAD TEEMAD

  1. Lepingu eseme kirjeldamine (müügi- ja töövõtulepingute näidetel)
  2. Lepinguliste kohustuste tõlgendamise praktikat (konkurentsipiirangud, hüvitise maksmise kohustused osanike lepingutes; lepingu ülevõtmine; võlatunnistus; korteriomanike kokkulepped; krediidilepingud; tüüptingimuste sisukontroll)
  3. Lepingu muutmist reguleerivad tingimused
  4. Vastutuse välistamine ja piiramine (müügilepingu näitel)
  5. Õiguskaitsevahendite kasutamise reguleerimine (kahju hüvitamist, leppetrahvi ja hinna alandamist reguleerivad tingimused; taganemist ja ülesütlemist reguleerivad tingimused; tüüptingimuste sisukontrolli arvestamine; viivisekokkulepped, tüüptingimuste sisukontroll)
  6. Käenduslepinguga seotud kohtupraktika (käendaja vastutuse piiramine)
  7. Võlatunnistus
  8. Hea usu põhimõttele tuginemine lepingu kohaldamata jätmisel

 

KOOLITAJAST

 

Prof. Irene Kull on Eesti õigusteadlane, Riigikohtu nõunik, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor, paljude teadusartiklite ja mitmete õiguskirjanduslike teoste autor.

 

KOOLITUSE MAKSUMUS

Soodushind Juristide Liidu liikmele – 99€ ning mitteliikmetest klientidele osalus-tasu 109€. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

 

REGISTREERIMINE

e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

 

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

____________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.

Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.