Paul Varul – Probleeme TsÜSi rakendamisel


Sündmuse detailid


EJL esileht

Eesti Juristide Liit

korraldab 14. novembril 2013

Rahvusraamatukogu Nurgasaalis koolituse teemal

“Probleeme TsÜSi rakendamisel”

Lektor: prof. Paul Varul

AJAKAVA:
  9.30 – 10.00 saabumine ja registreerimine

10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 vaheaeg lõunaks
12.45 – 14.30 loeng

Käsitlemist leiavad järgmised teemad:

I Tähtajad

1. Tähtaegade liigid ja tähendus. Tähtaeg ja tähtpäev
2. Tähtaja ja tähtpäeva määramine
3. Tähtaja algus
4. Tähtaja lõpp
5. Tähtaja muutmine

II Nõude aegumine

1. Aegumise tähendus
2. Aegumistähtajad
       2.1.Tehingust tulenevate nõuete puhul
       2.2. Seadusest tulenevate nõuete puhul
       2.3. Erandlikud aegumistähtajad
       2.4. Aegumistähtaegade muutmine
3. Aegumine kõrvalnõuete ja solidaarkohustuste korral
4. Aegumine õigusjärgluse korral
5. Aegumise erisused pankrotimenetluses
6. Aegumise katkemine ja peatumine
       6.1. Aegumise katkemine
       6.2. Aegumise peatumine

 

KOOLITUSE MAKSUMUS:

109€, Juristide Liidu liikmele 99. Hinnale lisandub käibemaks. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466 või