PAUL VARUL – PANKROTIÕIGUSE AKTUAALSEID PROBLEEME JA KAVANDATAVAD MUUDATUSED


Sündmuse detailid


EJL_1

Eesti Juristide Liit

Eesti Juristide Liit korraldab 6.oktoobril 2020 Eesti Rahvusraamatukogu, auditooriumis koolituse

Pankrotiõiguse aktuaalseid probleeme ja kavandatavad seadusemuudatused.

Paul Varul

Lektor: vandeadvokaat  prof PAUL VARUL

Professor Paul Varul on olnud EV tsiviilõiguse ja võlaõigusseaduse koolkonna looja/ rajaja. Tema õpetuse all on koolitatud terve põlvkond Eesti juriste, õigusteadlasi ja õigusala spetsialiste.

Täna on Paul Varul tegev vanempartnerina Advokaadibüroos TGS Baltic, kureerides seal kohtuvaidluste ja arbitraaži praktikagruppi.

Oodatud on osalejate küsimused lektorile. Küsimused saata EJL e-posti aadressile: ejl@uristideliit.ee hiljemalt 01.oktoobriks 2020.

AJAKAVA:

09.30 -10.00 registreerimine

10.00 -12.00 loeng

12.00- 12.45  vaheaeg lõunaks

12.45-14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD

  1. Maksejõuetuse eelduste täpsustamine
  2. Pankroti väljakuulutamata jätmine raugemise tõttu
  3. Maksejõuetuse teenistuse loomine

   4. Kohtute roll pankrotimenetluses

  5. Muudatused seoses pankrotihalduriga

6. Võlausaldajatele häälte määramine
7. Muudatused seoses nõuetega

8. Pankrotimenetluse kiirendamine

9. Pankrotimenetlusega seonduva kohtumenetluse menetluskulud
10. Pandipidaja positsioon pankrotimenetluses, sh osalemine pankrotimenetluse kulude katmisel
11. Pankrotimenetlus või saneerimismenetlus: valiku kriteeriumid
 

KOOLITUSE MAKSUMUS

Mitteliidu liikmetele 110€, juristide liidu liikmele 99 €. Mitme osaleja korral ühest asutusest/ ettevõttest rakendub soodustushind (101€). Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda lõunat. Hind sisaldab kohvipausi ja koolitusmaterjale. Täiendkoolituse osalenud isikule väljastatakse tõend.

REGISTREERIMINE

e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest saab ette teatada vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Sel juhul tagastatakse osalustasu või annulleeritakse arve.

Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb teil tasuda 100% koolituse arvest.

INFO JA EELREGISTREERIMINE:  telefonidel 6 314 466, 6 449 501 või e-mailil koolitus@juristideliit.ee