Oliver Kask – Praktilisi probleeme haldusmenetluses


Sündmuse detailid


 EJL

Eesti Juristide Liit
korraldab 21. oktoobril 2016
Rahvusraamatukogu Kuppelsaalis koolituse teemal

“Praktilisi probleeme haldusmenetluses”

Lektor: Tallinna Ringkonnakohtu Halduskolleegiumi kohtunik Oliver Kask

Oliver Kask on omandanud kõrghariduse õigusteaduses. Alates 2004. aastast on ta Ringkonna kohtu kohtunik. Ta on Eesti Vabariigi Põhiseaduse kommenteeritud väljaande kommentaaride üks autoritest ja Haldusmenetlusseadustiku kommenteeritud väljaande üks kaasautoritest.

AJAKAVA:

  9.45 – 10.00 saabumine ja registreerimine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

1. Puudutatud isikute kaasamine haldusmenetlusse;
2. Ilmselgelt põhjendamatute taotluste lahendamine;
2.1. Puuduste kõrvaldamisele suunamine;
2.2. Taotluste läbi vaatamata jätmine;
2.3. Vaiete läbi vaatamata jätmine;
2.4. Menetluse uuendamisest keeldumine;
3. Haldusakti kõrvaltingimus;
4. Menetlustoimingute ja eelhaldusaktide vaidlustamine vaidega;
5. Haldusakti täitmise peatamine vaidemenetluse ajal.

KOOLITUSE MAKSUMUS:

109€, Juristide Liidu liikmele 99€. Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:

e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

  

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

__________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466. 
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.