OKSANA KUTŠMEI LOENG TÄITEMENETLUSEST


Sündmuse detailid


Toimumisaeg: Neljapäev, 25.aprill 2013 kell 10:00
Toimumiskoht: Rahvusraamatukogu kuppelsaal
Lektor: kohtutäitur ja pankrotihaldur Oksana Kutšmei
Kavas:
Täitemenetlusseadustiku rakendusprobleemid

Viimased seadusemuudatused täitemenetluse valdkonnas:
– kättetoimetamine: kohtudokumentide  edastamine läbi kohtutäituri. Infovahetus täituri, sissenõudja ja kohtu vahel, kohtutäituri tasud, kättetoimetamise viisid
– vara müük elektroonilisel enampakkumisel.

Mittearestitava miinimumi kohaldamine võlgniku sissetulekule
– erinevad tõlgendused ja lähenemised probleemile ning tegelik olukord.

Kohtutäituri ja sissenõudja koostöö. Aktuaalseid küsimusi kohtutäituri seisukohast.
– võlgnike ühisportree. Natuke statistikat: võlgnike varaline seis, tööhõive, keskmine palk, ülalpeetavad, täitmise protsent. Keskmise täituribüroo näitel.
– maksegraafikutest;
– sissenõude pööramine võlgniku ühisvarale
– täitemenetlus faktiliselt püsiva maksejõuetu võlgniku korral
– täitemenetlus pärast võlgniku surma. Sissenõude pööramine pärandvarale. Pärandvara valitsemine

Ajakava:
09.30 – 10.00 Registreerimine
10.00 – 12.00 Loeng
12.00 – 12.45 Paus
12.45 – 14.30 Loeng

Maksumus:
Hind osalejale 90 €, liidu liikmele ja ühest asutusest rohkem kui 2 (kahele) osalejale 81 €. Hinnale lisandub käibemaks ning hind ei sisalda lõunat.

INFO JA EELREGISTREERIMINE: koolitus@juristideliit.ee või telefonidel 6 314 466, 6 313 002