ÕIGUSTEADLASTE PÄEVAD TARTUS “EESTI PÕHISEADUS 100”


Sündmuse detailid


36. Eesti õigusteadlaste päevad toimuvad
8.–9. oktoobril 2020 Tartus.

 

Õigusteadlaste päevade toimkond on kogunenud Justiitsministeeriumisse programmi arutama kolmel koosolekul. Programmi koostamisel on läbiv telg Põhiseadus 100.

 

Plenaaristungi ja kokkuvõtva poodiumdiskussiooni vahele mahuvad 8.-9. oktoobril samaaegselt neljas paneelsessioonis toimuvad arutelud. Esialgne teemavalik keskendub alljärgnevale: 

– Õigusajalugu: Põhiseadused ja lihtõigus Eesti Vabariigis 1918-1940
– Eesti põhiseaduse(ed) ja rahvusvaheline õigus
– Uued inimõigused
– Ettevõtlusvabadus fookusega kliimaprobleemidele
– Ettevõtlusvabadus ja intellektuaalomand
– KOV enesekorraldusõiguse piirid
– Tehisintellekti rakendused haldusmenetluses
– Halduskaristused
– Perekonnaõigus
– Meedia ja kohus
– Põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve
– Lapse õigused
– Töötaja põhiõiguste kaitse ettevõtlusvabaduses
– Vangi õigus pereelule, suhtlemisele. Sõnavabadus

 

Täpne programm valmib toimkonna järgnevatel koosolekutel.

 

Kolmapäeval, 7. oktoobri õhtul tervitatakse õigusteadlaste päevadele saabujaid korp! Sakala konvendihoones.
Esimene  konverentsipäev, 8. oktoober võetakse kokku peoõhtuga, mis sedakorda peetakse Tartu turuhoones.

 

Registreerimine õigusteadlaste päevadele algab traditsiooniliselt Euroopa päeval maikuus.