MEELI MIIDLA-VANATALU ja RANDO MAISVEE – PRAKTILINE JA AKTUAALNE SISSEVAADE TÖÖVAIDLUSTE LAHENDAMISELE


Sündmuse detailid


 EJL_1

Eesti Juristide Liit

Korraldab 19. detsembril 2018

Eesti Rahvusraamatukogu Auditooriumis seminar- koolituse

“PRAKTILINE JA AKTUAALNE SISSEVAADE TÖÖVAIDLUSTE LAHENDAMISELE”

 tooinspektsiooni-raudne-leedi-peadirektori-asetaitja-meeli-miidla-vana-77620496

LEKTOR: MAG IURIS MEELI MIIDLA VANATALU

Meeli Miidla Vanatalu töötab Tööinspektsioonis Peadirektori asetäitja ennetuse ja õiguse alal.

AJAKAVA:

9.30- 10.00 registreerimine ja hommikuergutus

10.00- 12.00 Loeng ja käsitlevad teemad

Kompromiss töövaidluses.

Mida on kaasa toonud uus seadus, kas leppimine töövaidluskomisjoni abiga kompromissi saavutamise või lepitusmenetluses on võimalik?

Töövaidlusasja lahendamisel töövaidluskomisjonis kannab kumbki pool oma menetluskulud ise. Kuid mil määral on hilisemas kohtumenetluses kulude hüvitamist siiski võimalik nõuda?“

Lepitusmenetlus töövaidluses

*Lepitusmenetlus on poolte vabatahtlikkusel põhinev tegevus, mille käigus erapooletu töövaidluskomisjoni juhataja ehk lepitaja toetab lepitusosaliste suhtlust, eesmärgiga aidata neil leida vaidlusküsimusele lahendus. Lepitaja võib lepituse asjaolude ja lepitusmenetluse kulgemise põhjal esitada pooltele omapoolse lahendusettepaneku.

Töövaidluskomisjoni ülesanded töövaidluste lahendamisel

*Töövaidluskomisjon peab kogu menetluse ajal tegema kõik endast sõltuva, et töövaidlus või osa sellest lahendataks kompromissiga või muul viisil poolte kokkuleppel. Töövaidluskomisjoni juhataja võib selleks muu hulgas esitada pooltele kompromisslepingu projekti, teha ettepaneku lahendada vaidlus lepitusmenetluses või väljaspool töövaidluskomisjoni.

 Rando-Maisvee

LEKTOR: MAG IURIS RANDO MAISVEE

Advokaadibüroo Magnusson partner ja vandeadvokaat, kõrgelt hinnatud ning kogenud tööõiguse valdkonna ekspert. Eesti Tööandjate Keskliidu poolt on Rando nimetatud Tallinna töövaidluskomisjoni liikmeks. Samuti on Rando hinnatud lektoriks tööõiguse alastel seminaridel ja  konverentsidel. Advokatuuri tööõiguskomisjoni liikmena osales Rando ka aktiivselt töövaidluse lahendamise seaduse ettevalmistamises.

 

AJAKAVA:

12.45- 14.30 Loeng ja käsitlevad teemad

Aasta algusest kehtiv töövaidluse lahendamise seadus kõrvaldas mitmed varasemad kitsaskohad, kuid lõi juurde ka uusi. Rando Maisvee annab advokaadi perspektiivist ülevaate probleemidest nõuete töövaidluskomisjoni menetlusse võtmisel, töövaidluskomisjoni tegevuses, vaidluse ülekandumisel kohtusse, samuti uuemast kohtupraktikast töövaidlusasjades. Mitmetes olulistest tööõigusalastes aspektides on olemas ringkonnakohtute praktika, kuid puuduvad Riigikohtu lahendid. Näiteks on olemas ringkonnakohtu seisukohad tööandja poolt menetlusse kaasatud juristi kulude hüvitamise küsimuses, kuid puudub sama kinnitav kõrgema kohtu lahend.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

 

KOOLITUSE MAKSUMUS:

Mitteliikmetele 101€, juristide liidu liikmele 91€. Ühest asutusest mitme osaleja soodustus– liikme soodushind.

Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda lõunat. Hind sisaldab kohvipausi ja koolitusmaterjale.

Koolituse lõppedes väljastatakse osalejale tõend ja vajadusel e- koolitusmaterjalid.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või

telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.