Mart Susi – Individuaalne kaebeõigus Euroopa Inimõiguste Kohtusse


Sündmuse detailid


Eesti Juristide Liit korraldab 30. oktoobril 2013 

Rahvusraamatukogu Nurgasaalis koolituse teemal

Individuaalne kaebeõigus Euroopa Inimõiguste Kohtusse

Lektor: Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia avaliku õiguse dotsent MART SUSI

AJAKAVA:

9.30 – 10.00 saabumine ja registreerimine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 vaheaeg lõunaks
12.45 – 14.30 loeng

Käsitlemist leiavad järgmised teemad:

– Siseriiklike õiguskaitsevahendite ammendamise nõue. Tõhusa siseriikliku õiguskaitsevahendi mõiste Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) praktikas. Millisel juhul ei ole vajalik ammendada siseriiklikke õiguskaitsevahendeid?
– Kaebus menetluse venimise peale. Struktuurse probleemi mõiste ja kaebus struktuurse probleemi korral.
– Millisel juhul pöörduda Euroopa Inimõiguste Kohtusse? Argumentide eelneva esitamise kohustus siseriiklikule kohtule.
– Põhiõiguste rikkumise ’ohvri’ mõistest – EIÕK artikkel 34.
– Individuaalkaebuse vastuvõetavuse kriteeriumid – EIÕK artikkel 35.
– Individuaalkaebusele esitatavad sisulised ja vormilised nõuded. Tõendamisküsimused.
– Esindamine Euroopa Inimõiguste Kohtus. Suhtlus EIK-iga.
– Kaebetähtajad. Menetlus EIK-is.
– Hüvitise küsimused.
– Sageli esinevad vead.
– EIK-i lahendid Eesti suhtes kaebeõiguse aspektist.

KOOLITUSE MAKSUMUS: Hind osalejale 98 , liidu liikmele ja ühest asutusest vähemalt 2 (kahele) osalejale 89 . Hinnale lisandub käibemaks ning hind ei sisalda lõunat.

REGISTREERIMINE: e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466 või