MARI-ANN SIMOVART – AKTUAALSEID PROBLEEME RIIGIHANKEÕIGUSES


Sündmuse detailid


 EJL

Eesti Juristide Liit

korraldab 18. oktoobril 2018
Eesti Rahvusraamatukogu  Auditooriumis koolituse teemal

“AKTUAALSEID PROBLEEME RIIGIHANKEÕIGUSES”

 Mari Ann Simovart

Lektor: PhD Mari-Ann Simovart

Mari Ann on vandeadvokaat ja Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna dotsent, kus ta on tegev lepinguõiguse ja riigihankeõiguse õppejõuna. Akadeemilise ja praktilise töö vandeadvokaadina ühendamine on võimaldanud tal süvitsi uurida tsiviilõiguse ja riigihangete valdkonda. Mari Ann on kõrgelt hinnatud nii lektorina kui esinejana riigihangete alastel rahvusvahelistel konverentsidel.

 

AJAKAVA:
 9.30 – 10.00  tervituskohv ja registreerumine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

Käsitleme (i) hiljutisi arenguid EK ja VAKO praktikas, keskendudes eeskätt riigihanke teatud menetluste eripära ja hankemenetluste kesksete etappidega seonduvatele küsimustele, samuti (ii) uue RHSi kohaldamist hankelepingu täitmise etapis.

Koolituse orienteeruv ajakava koos alateemadega:

10.00   – 12.00 näited kohtu- ja vaidlustuspraktika arengutest, sh

  1. riigihanke korraldamise üldpõhimõtted
  2. uued ja uuendatud hankemenetlused
  3. pakkujate kvantitatiivne ja kvalitatiivne valik
  4. pakkumuste vastavuse kontroll ja hindamine

12.45– 14.30 hankelepingu täitmise etapi regulatsioon RHSs:

  1. alltöövõtuga seonduv problemaatika (RHS § 122)
  2. hankelepingu muutmine (RHS § 123)
  3. hankelepingu ennetähtaegne lõpetamine (RHS § 124)

SIHTRÜHM, VÄLJUNDID ja METOODIKA

Koolituse sihtrühm: Koolitus lähtub eeldusest, et osalejatel on üldised eelteadmised RHS 2017 kohta, s.t osalejad juba orienteeruvad riigihanke põhiterminites ning omavad põhiteadmisi RHS-i reeglistikust.

Koolituse eesmärk: osalejad omandavad teadmised vaidlustuspraktika arengutest viimase aasta jooksul ning arusaam hankelepingu täitmise etappi puudutavatest eriomasest probleemistikust.

Nende väljundite saavutamiseks kasutame aktiivse õppimise meetodit tõhustatud loengu (loeng- seminari) vormis, s.t õppijad arutlevad käsitletavate küsimuste teemal ja lahendavad lühikaasusi, mis rajanevad reaalsetel riigihangetel ja vaidlustusel.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

KOOLITUSE MAKSUMUS:

99€, Juristide Liidu liikmele 89€. Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda lõunat. Hind sisaldab kohvipausi ja koolitusmaterjale. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

Koolituse lõppedes väljastatakse osalejale tõend ja vajadusel e- koolitusmaterjalid.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.