MARI ANN SIMOVART JA ULVI REIMETS -“Fookuses on riigihanked”


Sündmuse detailid


EJL_1

Eesti Juristide Liit
korraldab 16. veebnuaril 2022

Veebikoolituse Zoom platvormi kaudu

„Fookuses on riigihanked“.

Pakkumuses vigade parandamine ja puuduste kõrvaldamine.

Lektor Dr iuris Mari Ann Simovart, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse kaasprofessor.

Vigade parandamine hoolsuskohustuse valguses. 

 Vigade parandamise reeglid RHS-s

 Hankija õigus, kohustus või keeld vigade parandamist lubada?

Aktuaalsed seisukohad ja lahendid riigihangete vaidluste lahendamisel.

 

Ulvi_ Reimets

Lektor: Riigihangete vaidlustuskomisjoni liige Ulvi Reimets

AJAKAVA:
10.00 – 12.00 loeng Mari Ann Simovart
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng Ulvi Reimets

 

Koolituse eesmärk on anda praktilisi nõuandeid nii hankijatele kui ka pakkujatele seonduvalt pakkumuste hindamisega ja vaidlustusmenetluses osalemisega.

 

Teemade käsitlemine toimub läbi Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute otsuste ning näidete baasil.

 

Koolituse teemad:

  1. Pakkumuste hindamine.

Hindamise kriteeriumid.

Hindamise läbiviimine.

Pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse põhjendamine.

  1. Vaidlustusmenetlus.

Vaidlustamise tähtajad.

Erandite vaidlustamine.

Vaidlustuskomisjoni otsuse siduvus.

Vaidlustusmenetluse kulud.

Koolituse  loengu maksumus

Osalemine mitteliikmetele 99€, Eesti Juristide Liidu liikmele 89€. Mitme osaleja puhul ühest asutusest rakendub liikme soodushind.

Hinnale lisandub käibemaks.

Registreerimine
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonitsi 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata, tuleb tasuda 100% koolituse arvest.