Koolitus 27.10.2023: Martina Proosa – detailplaneeringute ABC


Sündmuse detailid


Eesti Juristide Liit koolitab:

DETAILPLANEERINGUTE ABC

Koolituse viib läbi Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti jurist Martina Proosa, kes on enam kui kümme aastat tegutsenud ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas. Ta on mh käsiraamatute “Uus ehitusseadustik ja ehitamine” ning “Planeerimisseadus ja selle rakendamine” autor. 
🕙 Aeg: 27.10.2023 10.00-15.00📍 Koht: Tallinna Rahvaülikooli Südalinna maja IV korruse õppeklass, Estonia pst 5a veebiplatvorm Zoom (osalemislink saadetakse 1 päev enne koolituse toimumist) 

👩‍🏫 Koolitaja: Martina Proosa, Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti jurist

👉 Käsitletavad teemad:

  1. Detailplaneeringu koostamise kohustus, eesmärk ja lahendatavad ülesanded
  2. Detailplaneeringu siduvus (milline osa detailplaneeringust on siduv ja milline mitte, kellel tekib õigus selle täitmist nõuda)
  3. Detailplaneeringu koostamise menetlus (etapid, tähtajad, isikute kaasamine)
  4. Detailplaneeringu vorm, detailplaneeringu kehtestamise otsus
  5. Detailplaneeringu kehtivus ja muutmise võimalused
  6. Detailplaneeringu elluviimine ja detailplaneeringu elluviimiseks sõlmitavad lepingud
💸 Maksumus: mitteliikmele 125 eurot / EJL liikmele 100 eurot. (“Üldplaneeringute ABC 27.09.2023” koolitusele registreerunutele 110/85 eurot)
Koolituse veebisalvestise järelvaatamise õigus 30 päevaks: 20 eurotSummadele lisandub käibemaks.NB! Tegemist on kolmeosalise koolitustepaketi teise osaga. Koolitusel osalejale pakume järgmisel koolitusel 2023. a sügisel (eri- ja teemaplaneeringute ABC, lisaks ka “Üldplaneeringute ABC” novembris) osalemist soodushinnaga 110 / 85 eurot. 

Koolitaja Martina Proosa:“Detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse alus maa-alal, kus seaduse või üldplaneeringu järgi on detailplaneeringu koostamine kohustuslik. Detailplaneeringu koostamise tulemusel tekib planeeringualale koostöös avalikkusega ruumiline lahendus, mis võimaldab teada saada milleks, sh milliste ehitiste ehitamiseks, maa-ala tulevikus kasutada saab. Samuti määratakse detailplaneeringus kindlaks ehitusõigus ning muud tingimused, millele tulevikus rajatavad ehitised peavad vastama.

 Detailplaneeringu kehtestab kohalik omavalitsus, kes ühest küljest peab tagama maa-alale vastavate planeeringute olemasolu ning teisest küljest planeeringu järgimise ja elluviimise. Riigikohus on selgitanud, et detailplaneering on kohaliku omavalitsuse, mitte arendaja või kinnistuomaniku tegevuskava. Seega on detailplaneeringu elluviimise eest eelkõige vastutav kohalik omavalitsus, kes peab väljastama detailplaneeringu elluviimiseks vajalikud load ja välja ehitama detailplaneeringukohased avalikud rajatised (teed, tänavavalgustuse jms). Praktikas sõlmivad arendaja ka kohalik omavalitsus detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks halduslepingu.”

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituspartner.

Registreeru e-posti teel: ejl@juristideliit.ee

Lisainfo : www.juristideliit.ee / ejl@juristideliit.ee / (+372) 6 314 466