Koolitus 22.11.2023: Liisa Linna – üldplaneeringute ABC


Sündmuse detailid


Eesti Juristide Liit koolitab:

ÜLDPLANEERINGUTE ABC

UUS KUUPÄEV – 22.11.2023

Koolituse viib läbi pikaajalise kogemusega planeerimis- ja ehitusõiguse asjatundja – vandeadvokaat Liisa Linna, kes on koolitanud varem samal teemal nii omavalitsusi kui riigiametid. Ühtlasi on Liisa Linna olnud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse väljatöötamise juures ning kujundanud õigust, esindades kliente pretsedente loovates kohtuvaidlustes.

🕙 Aeg: 22.11.2023 10.00-15.00

📍 Koht: Lõõtsa 5, Tallinn (Nordic koolitus) ja veebiplatvorm Zoom (osalemislink saadetakse 1 päev enne koolituse toimumist) 

👩‍🏫 Koolitaja: Liisa Linna, advokaadibüroo LIVERTE partner ja vandeadvokaat

👉 Käsitletavad teemad:

  1. Üldplaneering planeeringute struktuuris. Üldplaneeringus lahendatud ülesannete kohustuslikkus. Üldplaneeringu menetlus ja üldplaneeringule esitatavad nõuded.
  2. Vanad üldplaneeringud ning nende tõlgendamisega tekkinud probleemid. Tõlgendamine muutuvas õigusruumis ehituskeeluvööndite näitel.
  3. Üldplaneeringut muutvad detail-planeeringud.
💸 Maksumus: mitteliikmele 125 eurot / EJL liikmele 100 eurot. Koolituse veebisalvestise järelvaatamise õigus 30 päevaks: 20 eurotSummadele lisandub käibemaks.

NB! Tegemist on kolmeosalise koolitustepaketi esimese osaga, mis algselt pidi toimuma septembrikuus. Koolitusel osalejale pakume järgmisel kahel sügiskoolitusel (detailplaneeringute ABC 27.10.2023, ehitusõiguse ABC) osalemist soodushinnaga 110 / 85 eurot. 

Koolitaja Liisa Linna: “Üldplaneering on kohaliku omavalitsuse territoriaalne ruumilise arengu suunis ja reeglite kogu. Üldplaneeringu eesmärk on kogu valla või linna territooriumi või selle osa ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Ometi on üldplaneeringu tähendus omandanud läbi kohtupraktika veelgi olulisema kaalu. Üldplaneeringuga seatud maakasutuse ja ehituse üldisi tingimusi, nagu näiteks maksimaalset ehitusmahtu, hoonestuse kõrguspiirangut ja ka krundi minimaalsuurust, on tõlgendatud kui kivisse raiutud reegleid.

Üldplaneeringust saab üle ja ümber ainuüksi uue üldplaneeringu või üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga ning seda samuti põhjendatud juhul.”

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituspartner.

Lisainfo: www.juristideliit.ee / ejl@juristideliit.ee / (+372) 6 314 466