Koolitus 30.01.2024: Sandra Mikli – Ehitusseadustiku üldpõhimõtete ja -nõuete rakendamine praktikas


Sündmuse detailid


Eesti Juristide Liit koolitab:

Ehitusseadustiku üldpõhimõtete ja -nõuete rakendamine praktikas

NB! Koolitus toimub 30.01.2024
Koolituse viib läbi pikaajalise kogemusega planeerimis- ja ehitusõiguse asjatundja – advokaat Sandra Mikli. Sandra on üks planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku autoreid ning omab praktilist kogemust advokaadina nimetatud seaduste rakendamisel. Sandra õpetab ehitus- ja planeerimisõigust ka Tartu Ülikoolis.
🕙 Aeg: 30.01.2023 10.00-15.00📍 Koht: TÄPSUSTAMISEL ja veebiplatvorm Zoom (osalemislink saadetakse 1 päev enne koolituse toimumist) 

👩‍🏫 Koolitaja: Sandra Mikli, advokaadibüroo Sorainen OÜ advokaat

👉 Käsitletavad teemad:

 
  1. Üldpõhimõtete ja -nõuete alused, st seosed põhiseaduse ja EL või rahvusvahelise õigusega;
  2. Üldpõhimõtete ja -nõuete seosed teiste õigusaktide või -valdkondadega, sh suhe planeerimisõigusesse ja asjaõigusesse;
  3. Üldpõhimõtted ja -nõuded kohtupraktikas – millises olukorras on toetutud üldsätetele ja milliseid küsimusi on need aidanud praktikas lahendada.

💸 Maksumus: mitteliikmele 125 eurot / EJL liikmele 100 eurot. Täiendavalt on juurde võimalik soetada koolituse veebisalvestise järelvaatamise õigus 30 päevaks: 20 eurotSummadele lisandub käibemaks.NB! Tegemist on kolmeosalise koolitustepaketi viimase osaga. Koolitustel “Üldplaneeringute ABC” ja/või “Detailplaneeringute ABC” osalenutele Koolitusel osalejale pakume osalemist soodushinnaga 110 / 85 eurot. 

 
Koolitaja Sandra Mikli: “Ehitusseadustiku üldpõhimõtted ja -nõuded raamistavad teatise ja loamenetluse protsesse ning on abiks riikliku järelevalve menetluse läbiviimisel. Põhimõtted ja üldnõuded jäävad tihti abstraktseteks ning neile ei osata anda praktilist väljundit oma kaalutlusotsuste tegemisel või ka näiteks kohtudokumentide koostamisel. Ometigi on need seadusesse toodud just sellisteks olukordadeks, kus normid jäävad üldiseks ning vaja on lahendada n.ö hallis alas olevaid küsimusi.”

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituspartner.

Lisainfo: www.juristideliit.ee / ejl@juristideliit.ee(+372) 6 314 466