KEVADINE VÄLISKOOLITUS ISLANDIS 27.05 – 31.05.2020


Sündmuse detailid


EJL_1

Eesti Juristide Liit

Head EJL liikmed ja koostööpartnerid!

 Reklaam

Islandi Vabariik- Euroopa Liidu lähedane riik, kuid mitte Euroopa Liidu liige!

Seadusandluse ühtsus ja erinevused.

Väliskoolituse eesmärk

Islandi Vabariik on igas mõttes imede riik! Ilmeline rahvas, imeline loodus ja säästlikud eluviisid!

Kuidas Islandi Vabariik toimib, milline on sealne seadusandlus, mis tagab riigi edukuse?  Riik on eelmisel aastakümnel teinud läbi pangandus- ja majanduskollapsi ja vaatamata selelle tõusnud edukaks ja hästitoimivaks riigiks.

2020.a. märksõna on keskkonna säästmine ja kliima neutraalsuse tagamine. Kuidas on see saavutatav läbi Islandi kogemuse ja kehtiva seadusandluse rakendamise?

Külastame  keskkonnaametit, säästliku eluviisi komisjoni, advokatuuri, ülemkohut, justiitsministeeriumi ja kohalikku omavalitsust.

Eesmäärgiks on tutvuda sealse keskkonnalase seadusandluse, EL seaduste rakendamise ja kohtukorralduse ja kohtusüsteemiga. Kohtulahendite avalikustamine, täitemenetluse korraldamine.

E-teenused ja e-õigusabi korraldus.

Kogemuste vahetus ja praktilised suunised.

Kohtumised

Väliskoolituse korraldus

Väliskoolituse õppeprogrammi eest vastutab Eesti Juristide Liit. Reisikorralduse eest WRIS AS.

Väliskoolituse aeg

27.mai kuni 31.mai 2020

Väliskoolituse maksumus

liidu liikmetele või ühest asutusest, ettevõttest või seltskonnast, enam kui kahele osalejale 1410,00€ ja mitteliikmele 1490,00€.

Maksed

Ettemaks 700,00€ tuleb tasuda EJL arvele hiljemalt 12.02.2020  ning seda ei tagastata, kui osaleja loobub väliskoolitusest ilma mõjuva põhjuseta.

Teine osa väliskoolituse arvest tuleb tasuda hiljemalt 31.märtsiks 2020

Registreerimine

Oma soovist väliskoolitusel osaleda, palun anna teada e-posti teel ejl@juristideliit.ee või helista 6313002, 6314 466