KERSTI KERSTNA-VAKS – “Füüsilise isiku maksejõuetus – uued suunad seadusandluses”


Sündmuse detailid


EJL

Eesti Juristide Liit
korraldab 06. oktoobril 2021
Eesti Rahvusraamatukogu Auditooriumis või pandeemia olukorra muutmisel Zoom platvormi vahendusel koolituse

“Füüsilise isiku maksejõuetus – uued suunad seadusandluses”

Kersti Kerstna-Vaks

 Lektor: Tartu Ringkonnakohtu  esimees ja kohtunik Kersti Kerstna-Vaks

AJAKAVA:

9.45 – 10.00 hommikukohv, energiaamps ja registreerimine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.00 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

01 veebruari 2021 pankrotiseaduse muudatustest ja nende kohaldamispraktikast.

 1. Pankrotimenetluse efektiivsuse tõstmine.
 2. Kohtute spetsialiseerumine.
 3. Kaebeõiguste vähendamine  (piiratakse kaebeõigust Riigikohtusse).
 4. Maksejõuetuse teenistuse loomine (Hetkel rahastamine ja rakendamine lahtine).
 5. Pankrotiavalduse esitamise kohustuse laiendamine (ÄS § 180 lg 5prim ja § 316; SAS § 45 täiendamine)
 6. Võlausaldaja motiveerimine menetluskulude kandmisel
 7. Täitemenetluse jätkamise võimalused pankrotiavalduse esitamisel ja pankroti väljakuulutamisel (sh uus säte TMS § 511).
 8. Võlausaldajate õiguste laiendamine halduri nimetamisel.
 9. Halduri tasu süsteemi korrastamine.
 10. Nõuete kaitsmise ja tunnustamise kiirendamine (vaidlused suunatakse hagita menetlusse, kohtu pädevus avalik-õiguslike nõuete tunnustamisel).
 11. Pärandvara pankroti eriregulatsioon.
 12. Ärikeelu regulatsiooni muutmine.

KOOLITUSE MAKSUMUS:

109€, Juristide Liidu liikmele 99€. Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:

e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

 Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

__________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.