Kaupo Paal – Hagilises kohtumenetluses osalemine. Turvaline kinnisvaratehingute sooritamine


Sündmuse detailid

Sündmus on lõppenud 24 november 2017


EJL

Eesti Juristide Liit

korraldab 22.09, 20.10 ja 24.11.2017 kolmeosalise loengusarja

“Hagilises kohtumenetluses osalemine. Turvaline kinnisvaratehingute sooritamine

Lektor: Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Kaupo Paal

Lektor Kaupo Paal on Tartu Ülikooli tsiviilõiguse õppejõud ja Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik. Lisaks on ta pikaaegne kohtunike koolituste lektor ja erialase kirjanduse autor.

AJAKAVA:
  9.30 – 10.00 saabumine ja registreerimine

10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.45 loeng
14.45 – 15.00 kohvipaus 
15.30 – 17.30 loeng 

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

22.09.2017 Hagilises kohtumenetluses osalemine

–         mida peab kohtumenetlusest teadma ja millega kohtumenetlusest arvestama ka see jurist, kes igapäevaselt kohtus esindamisega ei tegele?
–         millega kohtumenetlusest peab arvestama lepingute koostamisel ja lepingute täitmisel?
–         kuidas hinnata seda, kas hagimenetluses osalemine osutub edukaks?
–         mis hakkab peale hagi esitamist kohtumenetluses toimuma?
–         millised riskid ja negatiivsed tagajärjed võivad hagi kohtusse esitamisega kaasneda?
–         millised kulud võivad kohtumenetlusega kaasneda?
–         milline on tehingulise esindaja roll tsiviilkohtumenetluses?
–         mida tuleb hagi koostamisel arvestada, mida tuleks enne hagi esitamist hinnata?
–         kuidas tuua kohtu ette asjaolud nii, et kohus neid arvestaks?
–         mida peab kohtu ette tooma hageja ja mida kostja ja kust see tuleneb?
–         kuidas saab hagimenetluses kaitsta ennast kostja, sh milliseid vastuväiteid saab kostja esitada?
–         millal saab kohus pidada hagi perspektiivituks?
–         kuidas tuleb asjaolusid tõendada?
–         mida tuleb arvestada tunnistaja ütluste hankimisel?
–         mis on kohtu selgitamiskohustus ja millal saab tugineda selgitamiskohustuse rikkumisele?
–         milleks tuleb kohtuistungil valmis olla?
–         mida tuleb maakohtu menetluses teha selleks, et apellatsioonkaebuse esitamine oleks edukas?
–         millal saab uusi asjaolusid ja tõendeid esitada apellatsioonimenetluses?

20.10.2017 Hagilises kohtumenetluses osalemine II

Jätkuvad 22.09.2017 tutvustuse all loetletud teemad. 

24.11.2017 Kinnisvara omandamise tehingute praktilisi küsimusi 

–         millistele kinnisvaraga seotud tehingutele laieneb notariaalne vorm?
–         mis õiguslikud tagajärjed kaasnevad sellega, kui notariaalset vorminõuet ei järgita?
–         kuidas saab kindlustada kinnisasja ostmise müümise soovi korral, et tehing ikkagi tehtaks?
–         milliseid instrumente saab kasutada kinnisvara tehingute täitmise tagamisel?
–         millist kaitset pakub kinnistusraamat?
–         mille eest kaitseb kinnisasja heauskse omandamise regulatsioon?
–         kuidas tuleks leping kujundada siis, kui ostjaid või müüjaid on lepingus mitu?
–         mida tuleb arvestada siis, kui ostetakse- müüakse kaasomandit?
–         mis on põhilised kinnisasja müügilepingust tulenevad kohustused ja
–         milline vastutus kaasneb kohustuste rikkumise korral?

NB! 22.09 ja 20.10 koolituspäev on teemade poolest omavahel seotud ning teisel koolituspäeval osalemise soovituslik eeldus on esimesel koolituspäeval osalemine.

KOOLITUSE MAKSUMUS:

Osalemine ühel loengupäeval 125, Juristide Liidu liikmele 115Osalemine paketina kolmel loengupäeval 350, Juristide Liidu liikmele 330. Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.