Karin Sein – Aktuaalsed küsimused lepinguõiguses: kohtupraktika ja seadusandluse arengud


Sündmuse detailid


EJL esileht

Eesti Juristide Liit

korraldab 17. oktoobril 2013
Rahvusraamatukogu Nurgasaalis koolituse teemal

“Aktuaalsed küsimused lepinguõiguses: kohtupraktika ja seadusandluse arengud”

Lektor: Tartu Ülikooli tsiviilõiguse dotsent dr. iuris KARIN SEIN

AJAKAVA:
  9.30 – 10.00 saabumine ja registreerimine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 vaheaeg lõunaks
12.45 – 14.30 loeng

Käsitlemist leiavad järgmised teemad:

1)  Aktuaalseid lepinguõiguse probleeme kohtupraktikas

–     Lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamine kohtupraktikas: eeldused ja ulatus (sh advokaadi vastutus, üürilepingu õigustamatust ülesütlemisest tuleneva kahju hüvitamise ulatus ja kord, kasutuseeliste hüvitamisega seonduvad probleemid);

–     Liisingulepinguga seonduvad probleemid;

–     Lepingulise ja lepingueelsetest läbirääkimistest tuleneva vastutuse eristamine; kahju hüvitamise nõude eeldused ja ulatus.

2) Hilinenud maksete direktiivi ülevõtmisest tulenevad muudatused võlaõigusseaduses.

 

KOOLITUSE MAKSUMUS: 98€, Juristide Liidu liikmele 89. Hinnale lisandub käibemaks. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

 

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466 või