KADRI SULLIN – HANKEASJADE ERIMENETLUSEST KOHTUTES


Sündmuse detailid


EJL_1

Eesti Juristide Liit

korraldab 29. jaanuaril 2019

Kaarli Hambaravi (Toompuistee 4, Tallinn) konverentssaalis V korrusel  seminaar-koolituse teemal

Hankeasjade erimenetlusest kohtutes”

Lektor: Kadri Sullin Tallinna Halduskohtu kohtunik

1. septembrist 2017. a kehtib uus riigihangete seadus. Seaduse rakendamisest tulenevad kitsakohad ja probleemid on jõudnud kohtutesse ning leidnud kohtulahendite näol lahenduse. Antud koolitusel käsitleme riigihangete seadust puudutavaid kohtulahendeid ja seaduse rakendamise tõlgendusi.

AJAKAVA:
 9.30 – 10.00  tervituskohv ja registreerumine
10.00 – 11.30 loeng
11.30 – 11.45 lõunapaus
11.45 – 13.00 loeng

Koolituse ligikaudne jaotus ja teemad:

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

⇨ halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud hankeasjade erimenetlusest ning selle praktilistest probleemidest;

⇨ hankeasjade läbivaatamise praktikast kohtuniku vaatenurgast;

⇨ menetluse erisustest, mis tulenevad lühendatud tähtaegadest;

⇨ põhjalik käsitlus kohtule dokumentide esitamisest, toimikuga tutvumise keelamisest ja esialgse õiguskaitse kohaldamisest.,

REGISTREERIMINE:

e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

KOOLITUSE MAKSUMUS:

Mitteliikmetele 63€, juristide liidu liikmele 54€. Ühest asutusest mitme osaleja soodustus– liikme soodushinnaga.

Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda lõunat. Hind sisaldab kohvipausi ja koolitusmaterjale.

Koolituse lõppedes väljastatakse osalejale tõend ja vajadusel e- koolitusmaterjalid.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või

telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest