IRENE KULL – LEPINGUTE KOOSTAMISEST II OSA


Sündmuse detailid


EJL_1

Eesti Juristide Liit
korraldab 25. septembril 2020
Eesti Rahvusraamatukogu Auditooriumis koolituse

“Lepingute koostamisest. Mida näeb vaidluse lahendaja?” II osa

Lektor: Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor Irene Kull

Irene Kull

Irene Kull on omandanud 2002. aastal õigusteaduse doktorikraadi. Ta on Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor ning alates 2000. aastast Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik. Irene Kull on Võlaõigusseaduse I, II ja III osa kommenteeritud väljaande üks kaasautoritest ning ka mitmete teiste publikatsioonide autor. 

Ajakava:

9.30-10.00 tervituskohv ja registreerimine

10.00 -12.00 loeng

12.00 -12.45 lõunapaus

12.45 – 14.30 loeng

14.30 – 14.45/15.00 küsimused/vastused

KÄSITLEVAD TEEMAD.

 1. Lepingu rikkumise ja vastutusega seotud tingimused
  1. Vastutuse piiramine lepingute eri liikides
  2. Hea usu põhimõtte kohaldamine vastutust piiravatele tingimustele
  3. Vastutusstandardid (garantiivastutus, süüline vastutus)
  4. Rikkumisele tuginemist välistavad või piiravad tähtajad
 2. Õiguskaitsevahendite kirjeldamine lepingus (eri lepingu liikide näidetel)
  1. Lepinguvabaduse piirid õiguskaitsevahendite valikul
  2. Täitmisnõue
  3. Lepingust taganemine
  4. Lepingu ülesütlemine
  5. Täitmisest keeldumine
  6. Täiendav tähtaeg
  7. Viivis
  8. Leppetrahv
  9. Kahju hüvitamine
  10. Hinna alandamine
 3. Isikute vahetumisega seotud tingimused (nõude loovutamine, kohustuse ülevõtmine, lepingu üleandmine)
 4. Lepingujärgsed kohustused (teavitamis-, konfidentsiaalsus- jms kohustused) ja piirangud

KOOLITUSE MAKSUMUS:

119€, Juristide Liidu liikmele 109€. Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest/ettevõttest rakendub soodustushind 109€ hinnale lisandub käibemaks. Hind sisaldab tervituskohvi ja koolitusmaterjale. Täiendkoolituse osalenud isikule väljastatakse tõend.

REGISTREERIMINE:

e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

__________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.