IRENE KULL – LEPINGUTE KOOSTAMINE


Sündmuse detailid


 EJL

Eesti Juristide Liit
korraldab 22. novembril 2016
Rahvusraamatukogu Väikeses konverentsisaalis koolituse teemal

Lepingute koostamise praktiline kursus (kohtupraktika)

Lektor: Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik Irene Kull

Irene KullIrene Kull on omandanud 2002. aastal õigusteaduse doktorikraadi. Ta on Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor ning alates 2000. aastast Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik. Irene Kull on Võlaõigusseaduse I, II ja III osa kommenteeritud väljaande üks kaasautoritest ning ka mitmete teiste publikatsioonide autor. 

_________________________________________________________________________________________________

AJAKAVA:

  9.45 – 10.00 saabumine ja registreerimine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

Koolituse aluseks on kohtupraktika, lektor võtab käsitlevate ja päevakohaste teemade juures vaatluse alla olulisemad tähelepanekud, mida kohtupraktikast tulenevalt lepingute koostamisel peaks ja peab tähele panema.

2 tundi

1. Sissejuhatus: lepingute koostamise üldised põhimõtted
1.1. Lepingute koostamisest üldiselt
1.2. Keel ja stiil
2. Lepingu sissejuhatav osa
2.1. Lepingu nimetus
2.2. Lepingu pooled: poolte identiteet, kirjeldamine
2.3. Isikute paljusus, mitmepoolsed lepingud, kolmandad isikud
2.4. Lepingu sõlmimise kuupäev
2.5. Lepingu jõustumine
2.6. Lepingu struktuur
2.7. Definitsioonid, tõlgendamisreeglid
2.8. Lisad
3. Lepingu eesmärk ja objekt
3.1. Lepingu olulised tingimused
3.2. Lepingu ese
3.3. Lahtised tingimused
3.4. Maksmiskohustus
3.5. Lepingu spetsiifilised tingimused
4. Äramuutvad, edasilükkavad tingimused, tähtajad
5. Vastutust välistavad tingimused
5.1. Individuaalkokkulepped
5.2. Tüüptingimused
5.3. Vääramatu jõu tingimus
5.4. Süüline vastutus

2 tundi

6. Lepingu rikkumise ja õiguskaitsevahenditega seotud tingimused
6.1. Kohustuste/objekti ja rikkumise kirjeldamine, tõendamine
6.2. Vastutus, vastutust välistavad või piiravad tingimused
6.3. Õiguskaitsevahendite valik, kirjeldamine, välistamine
7. Õiguskaitsevahendid
7.1. Lepingust taganemise alused ja tingimused
7.2. Lepingu ülesütlemise alused ja tingimused
7.3. Täitmisnõue (asendamine, parandamine)
7.4. Kahju hüvitamist puudutavad tingimused
7.5. Leppetrahv
7.6. Viivis
7.7. Hinna alandamine
8. Garantiid

1 tund

9. Nõude loovutamist, kohustuse üleandmist puudutavad tingimused
10. Lepingu muutmine
11. Lepingujärgsed teavitamiskohustused, teenuste osutamise kokkulepped
12. Konfidentsiaalsuskokkulepped
13. Konkurentsipiirangud
14. Käitumispiirangud (pantimis jm keelud, teatud tegevuse piirangud jne)
15. Tõlgendamine
16. Teated
17. Vaidluste lahendamine
18. Allkirjastamine

Õppekava 22.11.16

 KOOLITUSE MAKSUMUS:

109€, Juristide Liidu liikmele 99€. Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:

e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

  

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

__________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466. 
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.