Irene Kull – Lepingu koostamine – lepingu täitmise ja rikkumisega seotud lepingutingimused kohtupraktikas


Sündmuse detailid


EJL

Eesti Juristide Liit
korraldab 9. oktoobril 2017
Rahvusraamatukogu Kuppelsaalis koolituse

Lepingu koostamine – lepingu täitmise ja rikkumisega seotud lepingutingimused kohtupraktikas

Lektor: Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor Irene Kull

Irene KullIrene Kull on omandanud 2002. aastal õigusteaduse doktorikraadi. Ta on Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor ning alates 2000. aastast Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik. Irene Kull on Võlaõigusseaduse I, II ja III osa kommenteeritud väljaande üks kaasautoritest ning ka mitmete teiste publikatsioonide autor. 

.

AJAKAVA:
  9.30 – 10.00 kogunemine ja registreerimine, kohv

10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

1. Lepingu täitmise ja nõuetekohasuse tuvastamisega seotud tingimused

1.1. Kohustuste sisu määratlemine ja kirjeldamine lepingus üldiselt. Lahtised tingimused; välistavad tingimused (lepingueelsete läbirääkimistega seonduvad tingimused)
1.2. Täitmise koha, aja ja isikuga seotud tingimused.
1.3. Nõuetekohasuse kirjeldamine, tõendid.
1.4. Vastutuse liigi valik; vastutust välistavate või piiravate tingimuste kasutamine lepingutes. Vastutuse välistamine või piiramine tüüptingimustes.
1.5. Vääramatu jõu kirjeldamine.

2. Õiguskaitsevahendite valik, kirjeldamine ning kasutamise tingimuste määramine (sh tüüptingimustes)

2.1. Õiguskaitsevahendite valiku üldised kriteeriumid; tüüptingimustega seotud piirangud; kirjeldamine ning
2.2. Täitmisnõude esitamisega seotud kokkulepped
2.3. Lepingust taganemise õigus
2.4. Lepingu ülesütlemise õigus
2.5. Täitmisest keeldumisega seotud kokkulepped
2.6. Hinna alandamisega seotud kokkulepped
2.7. Viivise nõudmisega seotud kokkulepped
2.8. Leppetrahv
2.9. Kahju hüvitamisega seotud kokkulepped
2.10. ÕKV kasutamise korra kehtestamine (teated, dokumendid, vorminõuded, ajalised piirangud jms)

3. Kinnitused lepingus (loobumine nõuetest, kohustuste võtmine jms)
4. Konfidentsiaalsuskokkulepped
5. Konkurentsipiirangud
6. Käitumispiirangud (pantimis jm keelud, teatud tegevuse piirangud jne)
7. Lepingujärgsed teavitamiskohustused, teenuste osutamise kokkulepped

 

KOOLITUSE MAKSUMUS:
109, Juristide Liidu liikmele 99. Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda lõunat. Hind sisaldab kohvipausi ja koolitusmaterjale. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.