Irene Kull – Lepingute koostamine I


Sündmuse detailid


EJL

Eesti Juristide Liit

korraldab 12. märtsil 2015
Rahvusraamatukogu Nurgasaalis koolituse teemal

„Lepingute koostamine”

Lektor: Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor Irene Kull

 

AJAKAVA:
  9.30 – 10.00 kogunemine ja registreerimine

10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

   1. Sissejuhatus: lepingute koostamise üldised põhimõtted
   2. Lepingu nimetus ja sissejuhatav osa
   3. Lepingu pooled: poolte identiteet, kirjeldamine, isikute paljusus, mitmepoolsed lepingud
   4. Lepingu sissejuhatav osa
   5. Lepingus kasutatud mõistete definitsioonid
   6. Lepingu eesmärk ja objekt
   7. Lepingu sõlmimise kuupäev, jõustumine; lepinguliste kohustuste täitmise tingimuslik sissenõutavus (signing, closing)
   8. Allkirjastamine
   9. Lepingu sisu struktureerimine
   10. Edasilükkavad, äramuutvad tingimused, tähtajad
   11. Välistavad tingimused (va vastutust välistavad tingimused)
   12. Üldtingimused (tüüptingimused) lepingus
   13. Kohaldatav õigus
   14. Kohtualluvus
   15. Lepingu muutmine
   16. Kulude jaotus

KOOLITUSE MAKSUMUS:
109, Juristide Liidu liikmele 99. Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda  lõunat. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

 

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.