Indrek Koolmeister – Järelevalve paradigma: õigusloome ja kohtupraktika suundumused


Sündmuse detailid


EJL

Eesti Juristide Liit

korraldab 26. septembril 2014
Rahvusraamatukogu Kuppelsaalis koolituse teemal

Järelevalve paradigma: õigusloome ja kohtupraktika suundumused

Lektor: Riigikohtu kohtunik Indrek Koolmeister

AJAKAVA:
  9.30 – 10.00 kogunemine ja registreerimine

10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

Lektor avab probleeme (ja kõik need esitatud aspektid on vähemalt kohtu poolt vaadates väga probleemsed)  nii normide kui kohtupraktika kaudu. Nii normid ( ja mitte üksnes korrakaitselised) kui ka kohtupraktika on siinjuures oluliselt kõigutanud varasemaid arusaamu. Jutt alljärgnevate probleemide lõikes  peaks välja viima selle tänase reaalsuse parema adumiseni.

  1. Järelevalve eesmärgid. Avalik huvi ja isikute põhiõigused. Profülaktika, ennetav tegevus. Kreedo.
  2. RJV menetluse õiguslikud alused. Haldusmenetluse regulatsioonid,  eriseadused, korrakaitse seadus ja nende kohaldamise probleemid.
  3.  RJV kui paralleelmenetluse probleemid. Menetluste eristamine. Enesesüüstamise privileegi kohaldamise piirid.
  4. RJV menetlustoimingud. Tõendite kogumine ja tõendamisstandard.  RJV menetluse alustamine ja lõpetamine. Menetlusväline isik ja tema õiguslik staatus.
  5. RJV ja haldussund. Quasi-karistused.  Ne bis in idem.

KOOLITUSE MAKSUMUS:
109, Juristide Liidu liikmele 99. Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda  lõunat. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.