INDREK KOOLMEISTER – HALDUSSUNNI KOHALDAMISE PROBLEEMID. RAHAPESU TUVASTAMINE JA EUROOPA LIIDU ÕIGUSAKTID.


Sündmuse detailid


EJL_1

Eesti Juristide Liit

korraldab  16.10.2019. a koolituse

“Haldussunni kohaldamise probleemid. Rahapesu tuvastamine ja Euroopa Liidu õigusaktid”

Indrek Koolmeister

Lektor: PhD Indrek Koolmeister, Advokaadi büroo COBALT õigusnõunik haldusõiguse valdkonnas.

TOIMUMISKOHT:  Eesti Rahvusraamatukogu auditoorium (Tõnismägi 2, Tallinn)


 09.30 – 10.00 registreerimine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 kohvipaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

– Haldussund kehtivas õiguses. Eesmärgid ja põhimõtted.

– Haldussunni meetmed ja nende kohaldamise regulatsiooni alused. Aktuaalsed põhiprobleemid.

–  Tõendamine. Hoolsuskohustus ja pööratud tõendamiskoormus.

–  Proportsionaalsus. Quasi-karistused.

–  EL õigus ja haldussund, Haldustrahvid. Andmekaitse, rahapesu, konkurents.

–  Haldustrahvid ja karistusõiguslikud meetmed. Haldustrahvide eesmärgid. ECJ ja EIK praktika. Kas ja mis ulatuses laieneb konventsiooni art 6,  aga ka Harta haldustrahvidele?

–   Haldustrahvide kohaldamise põhimõtted. Ne bis in idem, tõendamiskoormuse lasumine, proportsionaalsus, leevendusmeetmed jne.

–  Haldustrahvide kohaldamise menetluslikud eripärad. Menetleja ja tema staatus.

–  Haldustrahvide ühitamine siseriikliku õigusega. Haldusunni paradigma muutus? Mida ja kuidas peab muutma?

 

Koolituse ühe loengu maksumus

Osalemine mitteliikmetele 109€, Eesti Juristide Liidu liikmele 99€. Mitme osaleja puhul ühest asutusest rakendub liikme soodushind.

Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

Registreerimine
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonitsi 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata, tuleb tasuda 100% koolituse arvest.