IKO NÕMM – Puhtmajandusliku kahju hüvitamine deliktiõigusliku vastutuse korral


Sündmuse detailid


 EJL

Eesti Juristide Liit
korraldab 5. detsembril 2016
Rahvusraamatukogu Nurgasaalis koolituse teemal

“Puhtmajandusliku kahju hüvitamine deliktiõigusliku vastutuse korral”

Lektor: Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Iko Nõmm

Iko_Nomm

 

– Tallinna Ringkonnakohtu Tsiviilkolleegiumi kohtunik

– Doktorikraad õigusteaduses

 

 

 

 

AJAKAVA:

  9.45 – 10.00 saabumine ja registreerimine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

Päeva esimeses pooles keskendutakse puhtmajandusliku kahju mõistele ning selle esinemise tüüpjuhtumitele ja nende eristamise alustele teistest sarnastest kahju hüvitamise juhtumitest. Samuti puhtmajandusliku kahju hüvitamise vastu tüüpiliselt esitatavatest argumentidest ehk põhjustest, miks kuulub puhtmajanduslik kahju hüvitamisele üksnes erandjuhtudel.

Silmaringi laiendamiseks käsitletakse ka teiste riikide lähenemisest puhtmajandusliku kahju problemaatikale.

Päeva teises pooles läheb jutt spetsiifilisemaks ning Eesti õiguse ja senise Riigikohtu praktika tutvustamise järel käsitletakse puhtmajandusliku kahju hüvitatavuse võimalikkust üksikute deliktikoosseisude kaupa vastavalt VÕS § 1045 lg 1 ja VÕS 7. ptk ülesehitusele.  Samuti tuleb juttu puhtmajandusliku kahju hüvitatavuse eeldustest delikti erikoosseisude puhul.   

Päeva lõpuks ja räägitu kinnistamiseks lahendatakse ühiselt näidiskaasus.

KOOLITUSE MAKSUMUS:

109€, Juristide Liidu liikmele 99€. Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:

e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

  

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

__________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466. 
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.