Iko Nõmm – Deliktiõiguslike kaasuste lahendamise metoodika


Sündmuse detailid


 EJL

Eesti Juristide Liit
korraldab 10. mail 2017
Rahvusraamatukogu Nurgasaalis koolituse teemal

“Deliktiõiguslike kaasuste lahendamise metoodika”

Lektor: Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Iko Nõmm

Iko_Nomm

 

– Tallinna Ringkonnakohtu Tsiviilkolleegiumi kohtunik

– Doktorikraad õigusteaduses

 

 

 

 

AJAKAVA:

  9.45 – 10.00 saabumine ja registreerimine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:
Tegemist on deliktiõiguslike kaasuste lahendamise metoodika koolitusega. Käsitlemisele tuleb nelja kaasuse näitel lepinguvälise kahju hüvitamise koosseisude erinevad struktuurid ühes metoodilise selgitustega, millises järjekorras millised koosseisu elemente tuvastada tuleb. Samuti tuleb eeskätt Saksa õiguse eeskuju varal juttu sellest, millised on elementide taga olevad teoreetilised seisukohad. Eraldi tuleb käsitlusele käibekohustuse ja kaitsenormi rikkumisel põhinev delikt ning au teotamise kaudu isiklike õiguste riive juhtum ühes selgitusega selliste kaasuste lahendamise metoodilise eripära kohta. Samuti leiavad eraldi kaasuse näitel käsitlust kahju hüvitamis erikoosseisud, mille puhul sõltub lahenduskäik konkreetse erikoosseisu tunnustest.

KOOLITUSE MAKSUMUS:

109, Juristide Liidu liikmele 99. Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

  

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

_________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.