Heli Raidve – Töölepingu lõppemine ja lõpetamine


Sündmuse detailid


EJL esileht

Eesti Juristide Liit

korraldab 5. detsembril 2013

Rahvusraamatukogu Nurgasaalis koolituse teemal

“Töölepingu lõppemine ja lõpetamine”

Lektor: koolitaja ja õppejõud magister iuris Heli Raidve

AJAKAVA:
  9.30 – 10.00 saabumine ja registreerimine 

10.00 – 12.00 loeng 
12.00 – 12.45 vaheaeg lõunaks
12.45 – 14.30 loeng

Käsitlemist leiavad järgmised teemad: 

1.      Lõppemine tähtaja möödumise tõttu – mis aja jooksul, kuidas ja kas üldse saab vaidlustada.

2.      Lõpetamine kokkuleppel – vorm, sisu, kompromissileping.

3.   Ülesütlemine katsejal – kas katseaeg pikeneb töövõimetuse jms tõttu, vaidlusalused seisukohad.

4.      Erakorraline ülesütlemine tööandja algatusel:

–        majanduslikel põhjustel – kuidas koondatavat välja selgitada, millises ulatuses peab teist tööd pakkuma;

–        töötaja isikust tulenevatel põhjustel – hoiatuse olemus, vormistamine, mõistlik aeg, tervise ja sobimatuse tõttu ülesütlemine, töötajapoolsed rikkumised.

5.      Erakorraline ülesütlemine töötaja algatusel:

–        töötajast endast tingitud põhjustel – millised asjaolud õigustavad;

–        tööandjast tingitud põhjustel – tööandja võimalused vaidlustamiseks.

6.      Töötajapoolne korraline ülesütlemine – mida teha, kui töötaja ei järgi seaduses sätestatud etteteatamise tähtaega.

Läbivalt näited töövaidluskomisjonide ja kohtupraktikast ning soovitused vigade vältimiseks.

 

KOOLITUSE MAKSUMUS:
109€, Juristide Liidu liikmele 99. Hinnale lisandub käibemaks. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE: 
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466 või