HELEN KRANICH – RIIKLIK JÄRELEVALVE HALDUSMENETLUSES


Sündmuse detailid


 EJL_1

Eesti Juristide Liit

korraldab 24.aprillil 2019 

Seminar-koolituse teemal

Riiklik järelevalve haldusmenetluses”

Lektor: Helen Kranich Õiguskantsleri vanemnõunik

TOIMUMISKOHT: Eesti Rahvusraamatukogu Auditoorium

9.30 – 10.00 hommikuturgutus ja registreerimine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.45 loeng

Käsitletavad teemad

– Korrakaitseõiguse üldosa ja eesmärgid. Korrakaitseõiguse koht õiguse süsteemis. Korrakaitse põhimõtted. Korrakaitsemenetluse ja süüteomenetluse vahetegu.

– Korrakaitseõiguse koht õiguse süsteemis. Põhimõisted. Korrakaitse tegevuse piirid. Probleemi lahendamise valikud: millistel asjaoludel, kelle suhtes, millal, kelle poolt, mil moel (Riiklik järelevalve. Haldusjärelevalve. Avalik kord. Korrarikkumine. Oht. Ohu astmed – oluline oht, kõrgendatud oht. Vahetu oht. Ohu kahtlus. Ohu ennetamine, väljaselgitamine, tõrjumine või korrarikkumise kõrvaldamine).

– Korrakaitsemeede kelle suhtes ja millal. Avaliku korra eest vastutav isik. Kelle poolt korrakaitsemeedet kasutada. Korrakaitseorgan. Seadusliku aluse nõue (pädevus- ja volitusnorm).

– Mil moel korrakaitsemeedet kasutada. Riikliku järelevalve tinglikud faasid. Üldmeetmed: teavitamine; ettekirjutus ja haldussund. Erimeetmed.

Koolituse maksumus

Osalemine ühel loengupäeval Eesti Juristide Liidu liikmele 89€, mitteliikmele 99€.

Mitme osaleja puhul ühest asutusest rakendub soodustus– liikme soodushind.

Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

Registreerimine
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või

 telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.