ASJAÕIGUS: UUS SUNDVALDUSE JA TEHNORAJATISTE TASU SEADUS


Sündmuse detailid


EJL_1

Eesti Juristide Liit

korraldab 29. novembril 2018
Eesti Rahvusraamatukogu väikeses saalis seminar- koolituse

ASJAÕIGUS: UUS SUNDVALDUSE JA TEHNORAJATISTE TASU SEADUS

priidu_parna_v2

LEKTOR: PHD Priidu Pärna

1. juulil 2018. a jõustus uus kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus (KAHOS), mis asendas senise kinnisasja sundvõõrandamise seaduse. KAHOS sisaldab ka uut regulatsiooni sundavalduse seadmiseks tehnorajatiste ja teede puhul. 1. jaanuaril 2019.a jõustub tehnorajatiste talumistasude seadus, mida on oodatud ca 5 aastat. Selgitame nende seaduste põhimõtteid, koostoimet ja vastuolusid ning avaliku ning eraõiguse seoseid tehnorajatiste talumisel ning tasude maksmisel.

AJAKAVA:

 9.30 – 10.00  tervituskohv ja registreerumine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

 

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

  1. Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse kohaldumine tehnorajatistele ja teedele
  2. Sundvõõrandamise ja sundvalduse eristamine
  3. Sundvalduse olemus, kasutusala, menetlus ja tasu määramine, vormistamine ja registreerimine
  4. Sundvalduse erisused tehnovõrkude ja rajatiste ehitamisel
  5. KAHOS  ja 1.01.2019.a jõustuva talumistasude seaduse seosed
  6. Servituudi ja sundvalduse vahekord uue seaduse alusel
  7. Talumistasude kohaldumine olemasolevate tehnorajatiste suhtes
  8. Talumistasude arvutamine, taotlemine ja väljamaksmine
  9. Riigikohtu uuemad lahendid tehnovõrkude ja – rajatiste osas

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

KOOLITUSE MAKSUMUS:

Mitteliikmetele 111€, juristide liidu liikmele 99€. Ühest asutusest mitme osaleja soodustus– liikme soodushind.

Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda lõunat. Hind sisaldab kohvipausi ja koolitusmaterjale.

Koolituse lõppedes väljastatakse osalejale tõend ja vajadusel e- koolitusmaterjalid.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või

telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.