ANDRA PÄRSIMÄGI – UUT JA PRAKTILIST TSIVIILKOHTUMENETLUSES II OSA


Sündmuse detailid


EJL

Eesti Juristide Liit
korraldab 25. mai 2018
Eesti Rahvusraamatukogu  väikeses konverentsisaalis koolituse

“UUT JA PRAKTILIST TSIVIILKOHTUMENETLUSES II OSA”

 AP

Lektor: Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

Andra Pärsimägi 

Teisel praktilisel koolituspäeval toome välja olulisema menetlustähtaegadest, kõrvalnõuete ja tagatiste menetlemist.  Pikemalt kommenteerime RK lahendite valguses elatise nõudeid ja võlgnike probleeme. Tutvustame tsiviilkohtumenetluses kavandatavaid muudatusi. Koolituspäeva viimases osas jätkame  Riigikohtu 2017-2018 olulisemate TsMS-i käsitlevate lahendite ülevaatega

AJAKAVA:
  9.30 – 10.00 tervituskohv ja registreerumine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

–      asjaolude esitamine

–      tõendite esitamine

–      taotluste esitamine

–      haginõudele vastuväidete esitamine sh aegumise kohaldamine, tasaarvestus

–      leppetrahvi õigus

–      viivise ülempiir

–      tagatise mõistlik suurus

–      kõrvalnõuete, tagatiste ja hagi tagamise märkimine resolutsioonis

–      olulist nõude esitamisel ja menetlemisel

–      kärgpere ja muutuvad sissetulekute suurused

–      otsuse täitmine

–      elatisevõlgniku mõjutuse võimalused

–      määruskaebeõigus

–      lihtmenetluse piirmäär

–      spetsialiseerumine

–      menetluskulude nimekirjade esitamine; maksekäsu menetluskulud; menetlusabi andmine; menetlusse võtmise otsustamise piirid; mida hõlmab kohtu selgitamiskohustus; asja lahendamine eelmenetluses; ringkonnakohtu õigused I astme otsuse põhjendustega nõustumisel; lihtmenetluses edasikaebeõiguse piirangud

KOOLITUSE MAKSUMUS:

111€, Juristide Liidu liikmele 99€. Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda lõunat. Hind sisaldab kohvipausi ja koolitusmaterjale. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

 

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise

päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.