ANDRA PÄRSIMÄGI – UUT JA PRAKTILIST TSIVIILKOHTUMENETLUSES I OSA


Sündmuse detailid


EJL

Eesti Juristide Liit
korraldab 4. aprill 2018
Eesti Rahvusraamatukogu  väikses konverentsisaalis koolituse

“UUT JA PRAKTILIST TSIVIILKOHTUMENETLUSES I OSA”

 AP

Lektor: Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

Andra Pärsimägi 

Esimesel praktilisel koolituspäeval peatume pikemalt uuel töövaidluste menetlusel, kohtupidamise tehnilisel arengul, menetluskuludel ja apellatsioonil. Päeva viimases osas alustame Riigikohtu 2017-2018 olulisemate TsMS-i käsitlevate lahendite tutvustamist.

AJAKAVA:
  9.30 – 10.00 tervituskohv ja registreerumine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

Menetlus töövaidluskomisjonis alates 2018 aastast

–      olulisemad TsMS-i normid, mida kohaldatakse

–      TVK otsusega mittenõustumisel kohtusse pöördumine

Menetluse digitaliseerimine

–      maksekäsu menetlus alates 01.07.2018

–      kohustuslikule digitaalse toimiku pidamisele üleminek

–      kohtuistungite helisalvestamise ja digitaalse protokolli vormistamine  ja sellele paranduste tegemine

Menetluskulud

–      menetluskulude suuruse põhjendatus

–      jaotuse erisused ja vaidlustamine

–      menetluskulude nimekirjade esitamine edasikaebamisel

Apellatsioonkaebuse piirid

–      apellatsiooni nõue ja alus

–      õiguslik alus

–      vastustaja vastuse sisu

–      kuidas käituda otsuse põhjendustega mittenõustumisel

Riigikohtu 2017-2018 lahendite ülevaade I

–      menetluse ohjamise vahendid; hagi alus ja hind; iseseisva nõudega kolmanda isiku kaebeõigus; õiguslik huvi sundlõpetamise avalduse esitamiseks; kriminaalasjas tehtud jõustumata lahendi tõendiväärtus; tõendite kontrollimine ringkonnakohtus;

–      omaksvõtt; menetlusökonoomia (sh kompromissi soovitamine); hagi tagamise alus; vaheotsuse tegemine

Küsimused- vastused

KOOLITUSE MAKSUMUS:

111€, Juristide Liidu liikmele 99€. Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda lõunat. Hind sisaldab kohvipausi ja koolitusmaterjale. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

 

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise

päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.