ANDRA PÄRSIMÄGI – “ PRAKTILIST TSIVIILKOHTUMENETLUSES ”


Sündmuse detailid


EJL_1

Eesti Juristide Liit
korraldab 23. mail 2019
Eesti Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis seminar- koolituse

PRAKTILIST TSIVIILKOHTUMENETLUSES ”

AP

Lektor: Andra Pärsimägi Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

Andra Pärsimägi  on Tartu Ringkonnakohtu kohtunik 1994. aastast. Alates 2001.aastast on Andra Pärsimägi Tartu Ülikooli õppejõud, kus ta loeb loenguid ja õpetab tsiviilõiguse üldosa, menetlusõigust, tsiviilkohtumenetlust. Andra Pärsimägi on kogenud koolitaja ja viinud läbi hulgaliselt koolitusi, sh Riigikohtu, Justiitsministeeriumi ja Tööinspektsiooni tellimusel. Andra on 2019 aastal 3. trükina väljaantud raamatu  „Hagimenetlus. Hagi ja taotluste esitamine“ autor. Samuti on Andra üks  Tsiviilkohtumenetluse I-III kommentaaride autoritest.

AJAKAVA
09.30 – 10.00 registreerimine
10.00 – 11.30 loeng
11.30 – 11.35  jalasirutuspaus
11.35 – 13.05 loeng
13.05 – 13.50 lõuna
13.50 – 15.20 loeng

SEMINAR-KOOLITUSE EESMÄRK JA KÄSITLEVAD TEEMAD

Kuulajate soovil võetakse teemaks ka vaidluste ennetamine sh esmase õigusnõu(abi) andmine ja kohtutäituri poolt juriidilise fakti tuvastamine väljaspool täite- ja kohtumenetlust.

PS Oodatud on küsimused/näited, s.h milliseid puudusi on kohus palunud kõrvaldada. Küsimused/näited palun esitada EJL-le hiljemalt 20. maiks.

KOOLITUSE MAKSUMUS

Mitteliidu liikmetele 115€, juristide liidu liikmele 101€. Mitme osaleja korral ühest asutusest/ ettevõttest rakendub soodustus– liikme soodushind. Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda lõunat. Hind sisaldab kohvipausi ja koolitusmaterjale. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus.

REGISTREERIMINE
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.