ANDRA PÄRSIMÄGI – OLULIST JA UUT TSIVIILKOHTUMENETLUSEST 2020 SÜGISEL


Sündmuse detailid


EJL_1

Eesti Juristide Liit

korraldab 10. septembril 2020
Eesti Rahvusraamatukogu Auditooriumis seminar- koolituse

“Olulist ja uut tsiviilkohtumenetlusest 2020 sügisel”

Andra

Lektor: Andra Pärsimägi Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

KOOLITUSE EESMÄRK

Käsitleda praktilisi näiteid ja probleeme kohtupidamises.
Anda süsteemne ülevaate menetlusnormidest, mida tuleb järgida taotluste esitamisel ja kohtumääruste vaidlustamisel.
Läbi praktikaprisma vaatame avalikku kohtupidamist, kohtu- ja eelistungite korraldust ja kohtule dokumentide esitamise korra muudatusi.
Koolitus annab hea ülevaate Riigikohtu uuematest TsMS-i tõlgendavatest lahenditest. Loengus käsitletakse tõendite esitamist, tõendamiskoormist ja tõendite liike (saldoteatis, sõnumid, salvestis/lindistus, turvakaamerate salvestised,  GPS seadmete väljavõtted, otsused, kirjad jm dokumentaalsed tõendid)

Oodatud on osalejate küsimused lektorile. Küsimused saata EJL e-posti aadressile: ejl@uristideliit.ee hiljemalt 7.septembriks 2020.

AJAKAVA

9.30 – 10.00 saabumine ja registreerimine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 15.00 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD

* Kas ja mida muutis eriolukord tsiviilkohtupidamises?

* Taotlused

–   kolmanda isiku menetlusse kaasamine

–   kolmanda isiku menetlusse astumine

–   menetluskulude tagatis

–   hagi tagamine

–   menetluskulude jaotuse erisused

–   menetluskulude kindlaksmääramine

Kahju hüvitamise avaldused hagita menetluses

Kohtule dokumentide esitamisest

Kohtuistungitest

– eelistung

– põhiistung

Riigikohtu lahendid 2019 II poolaasta ja 2020 I poolaasta

Küsimused-vastused.

KOOLITUSE MAKSUMUS

Mitteliidu liikmetele 115€, juristide liidu liikmele 101€. Mitme osaleja korral ühest asutusest/ ettevõttest rakendub soodustushind (101€). Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda lõunat. Hind sisaldab kohvipausi ja koolitusmaterjale. Täiendkoolituse osalenud isikule väljastatakse tõend.

REGISTREERIMINE

e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest saab ette teatada vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Sel juhul tagastatakse osalustasu või annulleeritakse arve.

Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb teil tasuda 100% koolituse arvest.