Sügisene väliskoolitus Albaaniasse 09.10 – 14.10.2017


Sündmuse detailid


EJL (2)

Eesti Juristide Liit

Head EJL liikmed ja koostööpartnerid!

Tänavuse sügise väliskoolituse sihtkoht on Albaania Vabariik!

Tundmatu ja elamusterohke Albaania!

Sissejuhatav väliskoolitus Albaania õigussüsteemi.

Albaania õigussüsteemi erisused, kaasaegsed, positiivsed kogemused riigihangete alal, vanglasüsteemi ja karistusõiguse korraldus, avalik haldus ja valitsuse töökorraldus, kohtupidamine ja kohtumenetluse avatus. EL regulatsioonide rakendamine Albaania Vabariigis.

Tirana

Eesti Juristide Liidul on saanud traditsiooniks korraldada iga aasta oktoobris väliskoolitus ning seekordsel, 2017a sügisel, külastatakse Albaania Vabariigi õigusinstitutsioone, kohtutakse sealse valitsuse liikmetega, tutvutakse erinevate seadusandlust loovate riigiasutustega, võetakse osa kohtuistungist ning külastatakse kohalikku kinnipidamisasutust.

Albaania Vabariigi valitsus ja riigiasutused on tihedalt seotud Eesti ekspertide tegevuse ja nõustamistega. Paljud Albaania Vabariigi seadused ja õigusaktid baseeruvad Eesti ekspertide poolt antud soovitustele ja ettekirjutustele. Millised on probleemid ja tulemused?

Eesti on tuntud oma e-lahenduste rakendamistega. Kuidas ja millises osas rakendatakse e-teenuseid Albaania õigusinstitutsioonides?

Uudisena tutvume Albaania vanglasüsteemiga ja saame ülevaate karistusõiguse rakendamisest.

 

Väliskoolituse korraldus: Väliskoolituse programmi eest vastutab Eesti Juristide Liit. Reisikorralduse eest Wris Reisibüroo.

Väliskoolituse aeg: 09. oktoobrist kuni 14. oktoobrini 2017a.

 

Väliskoolituse maksumus: liidu liikmetele või ühest asutusest, ettevõttest enam kui kahele osalejale 1009,00 ja mitteliikmele 1099,00.

Ettemaks 400,00 tuleb tasuda EJL arvele hiljemalt 29.07.2017a ning seda ei tagastata, kui osaleja loobub väliskoolitusest ilma mõjuva põhjuseta.

Teine osa väliskoolituse arvest tuleb tasuda hiljemalt 05. septembriks 2017a.

Väliskoolitusele registreerumine: Osavõtu soovist palun teatada e-posti teel koolitus@juristideliit.ee või ejl@juristideliit.ee või telefonil 6314466.