ANDRA PÄRSIMÄGI – “Ennelõuna tsiviilkohtumenetlusega. Värske ja uuem kohtupraktika.”


Sündmuse detailid


Eesti Juristide Liit

korraldab 3. veebruaril  2022

Zoomi platvormi kaudu veebikoolituse

Ennelõuna tsiviilkohtumenetlusega. Värske ja uuem kohtupraktika.

Lektor: Andra Pärsimägi Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik 

         

KOOLITUSE SISU JA EESMÄRK

Tuua ja analüüsida praktilisi näiteid ja probleeme kohtupidamises.

Anda süsteemne ülevaate menetlusnormidest, mida tuleb järgida taotluste esitamisel ja kohtumääruste vaidlustamisel.

Põhjalik  peatus hagimenetluse üldpõhimõtetel lihtmenetluses ja töövaidluste erisused.

Vaatame üle uuemad Riigikohtu lahendid.

AJAKAVA

9.45 – 10.00 registreerimine ja ühinemine portaaliga
10.00 – 13.00 loeng

                          KÄSITLETAVAD TEEMAD:

KOOLITUSE MAKSUMUS

Mitteliidu liikmetele 71€, juristide liidu liikmele 51€.  Hinnale lisandub käibemaks. Täiendkoolituse osalenud isikule väljastatakse tõend.

REGISTREERIMINE
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest saab ette teatada vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Sel juhul tagastatakse osalustasu või annulleeritakse arve.

Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb teil tasuda 100% koolituse arvest.