TIINA MIKK JA EVE PÕTTER – Nii ta ütles? Aga mida ta siis ütles? Praktilisi suuniseid pärimisõiguse valdkonnas


Sündmuse detailid


EJL_1

Eesti Juristide Liit

korraldab  07.09.2021  koolituse

Zoomi veebiplatvormi vahendusel

“Nii ta ütles? Aga mida ta siis ütles? Praktilisi suuniseid pärimisõiguse valdkonnas.”

 Tiina Mikk

Lektor: mag. iur Tiina Mikk

Tartu Ülikooli pärimisõiguse ja perekonnaõiguse õppejõud. Ta on osalenud pärimis- ja perekonnaõiguse seadusloome väljatöötamises, teinud advokaaditööd ja õppejõud.

Pr Tiina Mitt on Tartu ülikooli õigusteaduskonna e-kursuse “Õiguse alused” projektijuht.

Eve Põtter

Lektor: Eve Põtter, LL.M (Maastricht), Paide notar

Eve Põtter on töötanud välisministeeriumi juriidilise osakonna Euroopa Liidu õiguse büroo direktorina.2016 asutus ta notarikandidaadi teenistusse ning ta töötab alates 2020.a.Paide notarina. Ta on osalenud seoses Euroopa pärimismääruse rakendamisega eksperdi ja lektorina erinevates rahvusvahelistes töögruppides ja konverentsidel.

 KOOLITUSE ÜLESEHITUS

Riigikohtu praktika ja aktuaalsed küsimused EV kehtiva pärimisseaduse valdkonnas.

Lektor: Tiina Mikk

Lektori peateema keskendub Riigikohtu paktikale viimase nelja aasta jooksul seoses testamendi tõlgendamisega. Riigikohtusse jõudnud vaidlustest jääb  mulje, et see on hetkel kõige „põletavam“ teema.

Täpsemalt:

* mis on annak ja mis sihtkäsund ehk kas pärandada saab üksikuid asju ja kohustusi;

* mis on seadusjärgne annak ja kuidas riigikohus seadusjärgse abikaasa pärimisõiguslikku positsiooni tugevdab;

* kuidas eristada annakut pärija määramisest;

* kuidas tõlgendada pärandaja korraldust „pärandan ½ mõttelist osa Swedbanki kontol olevast rahast“, kui pärandaja oli abielus ja pangakontol olev raha kuulub abikaasade ühisvara hulka?

Baasteadmised EL ja rahvusvahelise pärimismenetluse korraldamiseks.

Lektor Eve Põtter

*Pärimisasja lahendamise riigi kohtualluvuse reeglid;

* Pärijate ringi välja selgitamise erisused. Riikidest tulenevalt rahvusvahelise õiguse reeglid, mis mõjutavad testamendi tegemist;

* Pärandavara registreerimiseks vajalikud dokumendid ja tõendid, et tagada pärandi registreerimine pärijate nimele ning pärandvara käsutamine;

* Ülevaadet pärimisõiguses tehtud Euroopa Kohtu lahenditest.

TOIMUMISKOHT:  Eesti Rahvusraamatukogu auditoorium (Tõnismägi 2, Tallinn)

KOOLITUSE AJAKAVA:

09.30 – 10.00 registreerimine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 kohvipaus
12.45 – 14.30 loeng

Koolituse maksumus

Osalemine mitteliikmetele 101€, Eesti Juristide Liidu liikmele 91€. Mitme osaleja puhul ühest asutusest rakendub liikme soodushind.

Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

Registreerimine
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonitsi 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil

6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata, tuleb tasuda 100% koolituse arvest.