KAI HÄRMAND – ANDMEKAITSEÕIGUS FOOKUSEGA TERVISHOIULE


Sündmuse detailid


EJL_1

Eesti Juristide Liit
korraldab 18. veebruaril 2021
Eesti Rahvusraamatukogu Auditooriumis koolituse teemal

“Andmekaitseõigus fookusega tervishoiule“

kohtunik-5 (2)

Lektor: Kai Härmand Harju Maakohtu kohtunik 

AJAKAVA:
9.45 – 10.15 saabumine ja registreerimine
10.15 – 12.15 loeng
12.15 – 13.00 lõunapaus
13.00 – 14.45 loeng

KOOLITUSE EESMÄRK:

Koolituse eesmärk on anda ülevaade andmekaitse põhimõtetest, andmetöötleja ning andmesubjekti õigustest ja kohustustest, õiguskaitsevahendite kasutamise võimalustest. Koolituse läbinu on võimeline leidma seoseid andmekaitse õiguse ja isiku teiste põhiõiguste vahel, oskab analüüsida õiguste rikkumiste esinemist konkreetsetes kaasustes ja valida sobivaid õiguskaitsevahendeid. Koolituse fookuses on tervishoiuteenuse osutamine.

KÄSITLEVAD TEEMAD:

Andmekaitse põhimõtted ja  andmete töötlemise õiguslikud alused. Riskipõhine lähenemine ja riskipõhisuse kriteerium nõusoleku andmisel. Kes on andmetöötleja. Andmetöötleja kohustused ning andmekaitse by design ja by default ehk lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse. Andmete töötlemise tingimustest teavitamine, andmete töötlemise dokumenteerimine ja selle seos tervishoiuteenuse osutamisega. Andmete turvalisus ja rikkumisest teavitamine. Andmekaitsesubjekti õigused: Õigus saada informatsiooni ja teavet, õigus nõuda andmete parandamist ja õigus olla unustatud e õigus andmete kustutamisele, töötlemise piiramise õigus, õigus nõuda andmete ülekandmist (sh volitusteenus)

Andmekaitse eraõigussuhetes e isikuandmete kaitse isiku nõusolekul. Nõusoleku definitsioon ja selle ulatus, õigus nõusolek tagasi võtta ja andmesubjekti positsioon sellistes suhetes.

Allikad:

Asjaomased rahvusvahelised lepingud, EL ja Eesti õigusaktid, AKI juhendmaterjalid;

https://www.aki.ee/sites/default/files/dokumendid/isikuandmed_sotsiaalhoolekande-_ja_tervishoiusektoris.pdf

Infotehnoloogilised võimalused põhiõiguste kaitsel
Dan BogdanovTriin Siil
2020 6, Lk 474 – 481

Isikuandmete töötlemine nõusoleku alusel. Elisa, Telia ja Tele2 üld- ja andmekaitsetingimuste näide
Anna Daniel
2019 8, Lk 589 – 602

Uus isikuandmete kaitse seadus ja isikuandmed teaduses: kolm näidet probleemsest õigusloomest
Kärt Pormeister
2019 4, Lk 239 – 251

KOOLITUSE MAKSUMUS:
109€, Juristide Liidu liikmele 99. Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.Täiendkoolituse osalenud isikule väljastatakse tõend.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.