KADRI SULLIN – HALDUSKOHTUMENETLUSE AKTUAALSEID PROBLEEME


Sündmuse detailid


EJL_1

Eesti Juristide Liit

korraldab 7. detsembril 2018

Eesti Rahvusraamatukogu Auditooriumis  koolituse teemal

“Halduskohtumenetluse aktuaalseid probleeme”

Lektor: Kadri Sullin Tallinna Halduskohtu kohtunik

AJAKAVA:
 9.30 – 10.00  tervituskohv ja registreerumine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

Halduskohtumenetluse aktuaalsete probleemide koolitusel vaatame süstemaatiliselt üle halduskohtumenetluse seadustiku ning räägime alates 01.01.2018 kehtima hakanud muudatustest ning eelmise koolituse järgsest Riigikohtu praktikast. Samuti antakse soovitusi, kuidas menetlusosaline saab kaasa aidata, et kohtumenetlus oleks tõhus. Koolituse ligikaudne jaotus ja teemad:

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

⇨ halduskohtu pädevus ja kohtualluvus, menetlusõiguste heauskne kasutamine

⇨ trahvimine, kaebeõigus;

⇨ tõendid ja toimikuga tutvumise piiramine, menetluskulud;

⇨ menetlusabi,

⇨ kaebetähtaeg,

⇨ kohtuotsus ning muudatused edasikaebemenetluses.

REGISTREERIMINE:

e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

KOOLITUSE MAKSUMUS:

Mitteliikmetele 101€, juristide liidu liikmele 91€. Ühest asutusest mitme osaleja soodustus– liikme soodushinnaga.

Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda lõunat. Hind sisaldab kohvipausi ja koolitusmaterjale.

Koolituse lõppedes väljastatakse osalejale tõend ja vajadusel e- koolitusmaterjalid.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või

telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.