Paul Varul – Võlaõiguse probleeme: lepingueelne vastutus ja käendus


Sündmuse detailid


EJL

Eesti Juristide Liit
korraldab 27. aprillil 2017
Rahvusraamatukogu Väikeses konverentsisaalis koolituse teemal

Võlaõiguse probleeme: lepingueelne vastutus ja käendus

Lektor: vandeadvokaat Paul Varul

varulLektor: vandeadvokaat Paul Varul, kelle käe all on aastatel 1992 kuni 2015 sirgunud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas terved põlvkonnad suurepäraseid juriste.
Tänasel päeval osaleb Paul Varul arvukates nõukogudes ja ekspertgruppides nii Eestis kui mujal maailmas, jagamaks oma laialdasi teadmisi tsiviil- ja eeskätt maksejõuetusõiguses.

 

AJAKAVA:
  9.45 – 10.00 saabumine ja registreerimine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

I Lepingueelne vastutus

 1. Lepingueelsed kohustused: tõekohustus ja teavitamiskohustus; konfidentsiaalsuskohustus
 2. Pahauskse läbirääkimiste pidamise keeld
 3. Ühtne lepingueelne suhe lepingu sõlmimisel
 4. Vastutus tõe- ja teavitamiskohustuste rikkumise eest
 5. Vastutus läbirääkimiste pahauskse pidamise eest
 6. Vastutus konfidentsiaalsuskohustuse rikkumise eest
 7. Vastutus sõltuvalt sellest, kas leping on sõlmitud või mitte
 8. Negatiivne ja positiivne kahju
 9. Esindaja vastutus
 10. VÕS §-de 14 ja 15 seosed
 11. VÕS § 14 dispositiivsus
 12. VÕS § 14 ja eksimus ning pettus
 13. Esindaja vastutus

II Käendus

 1. Käendaja solidaarne vastutus; käendaja vastuväited
 2. Kaaskäendajad
 3. Käendus ja pant
 4. Nõue käendaja vastu põhinõude loovutamisel
 5. Põhinõude ja käendaja vastu esitatava nõude aegumine
 6. Käendaja kohustus maksta viiviseid
 7. Põhivõlgniku pankrot
 8. Käendaja pankrot
 9. Käendus saneerimise ja võlgadest vabastamise korral
 10. Eristamine: käendus, garantii ja kohustustega ühinemine

KOOLITUSE MAKSUMUS:
109, Juristide Liidu liikmele 99. Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.