Kevadine väliskoolitus 14.05.2014 – 17.05.2014 viib meid Pariisi!


Sündmuse detailidEJL
 Eesti Juristide Liit

Head EJL liikmed ja koostööpartnerid!

Tänavune kevadsessiooni väliskoolitus viib meid Pariisi!

Eesti arenguvõimalused, õigussüsteem ja majandusruui toime ning inimõiguste tagamine OECD luubi all!

Eesti Juristide Liidul on saanud traditsiooniks korraldada iga aasta maikuus väliskoolitus, kus külastatakse ja tutvutakse kas Euroopa Liidu või rahvusvahelise õiguse institutsioonide töö ja tegevusega.

Seekordsel, 2014.a. kevadsessioonil,  külastame OECD esindust Pariisis. OECD on mõjuvõimsamaks ja suurimaks rahvusvaheliseks organisatsiooniks, mis monitoorib ja analüüsib riikide väga erinevaid eluvaldkondi. OECD põhivaldkonnad on riikide ülese arvestuse ja monitooringu teostamine majanduse, rahanduse (sh eelarve tasakaalustamise), hariduse, tervishoiu, inimõiguste, õigusloome valdkonnas. OECD poolt tehtud analüüsid ja raportid on aluseks riikidevahelise konkuretsi edetabeli koostamiseks ja sealsete kitsakohtade väljatoomiseks ja rikkumiste tuvastamiseks.

 

OECD liikmestaatuse kriteeriumid on avatud turumajandus, demokraatlik
OECDpluralism ja inimõiguste austamine. Eesmärk on aidata kaasa maailmamajanduse arengule, samuti ka liikmes- ja mitteliikmesriikide majandusarengule ning maailmakaubanduse laienemisele. Organisatsioon tegeleb lisaks liikmesriikidele ka mitteliikmesriikide arenguküsimuste ja nõustamisega. Selleks on loodud OECD mitteliikmesriikide koostöö keskus, mille kaudu toimivad poliitilise dialoogi ning maa- ja regionaalprogrammid.

Väliskoolitusel külastame Eesti Vabariigi OECD Alalist Esindust ning tutvume Eestit puudutavate õigusalaste, majandus-, haridus-, sotsiaal- ja põllumajanduspoliitikat käsitlevate probleemidega.  Lisaks külastame Eesti Vabariigi Suursaatkonda Pariisis.

Nõusoleku kohtumisteks on andnud Eesti esinadaja OECD-s Martin Kokk ja erinevate valdkondade nõunikud.

Õppereisi aeg: 14. mai kuni 17. mai 2014saatkond

Õppereisi maksumus: 975,00€ ja liidu liikmetele soodushind 861,00.

 

Registreerimine: Kuna nõudlus välisõppereisidel osalemiseks on alati olnud väga suur ja kohtade arv piiratud, siis palume teid võimalusel kiiresti registreeruda!

Selleks palun saatke e-kiri aadressil koolitus@juristideliit.ee või ejl@juristideliit.ee.

Külasta meid ka EJL Facebook´i kodulehel.