Kokkuvõte EL õigusbroo valitud Euroopa Liidu Kohtu lahenditest septembris 2021

kokkuvõtte EL õiguse büroo valitud olulisematest Euroopa Liidu Kohtu lahenditest septembris 2021. Nagu kõik eelnevad, paneme ka selle kokkuvõtte üles Välisministeeriumi kodulehele. Seekordse kokkuvõtte koostasid EL õiguse büroo juristid Margo Roasto, Viljar Kalvik, Klen Teder ja Merili Kriisa.

Kokkuvõttes on kajastatud järgmised kohtulahendid:

Kohtuasjad, kus Eesti on esitanud seisukoha:

Olulisemad EL Kohtu lahendid ja kohtujuristi ettepanekud:

Tegemist on mitteametliku kokkuvõttega EL õiguse büroo valitud kohtulahenditest. EL Kohtu otsuste ja kohtujuristi ettepanekute terviktekstidega saab tutvuda EL Kohtu koduleheküljel või EUR-Lex andmebaasis