Kindlustuslepitajate ja vahekohtunike konkurss

Käimas on kindlustuslepitajate ja vahekohtunike konkurss ning avaldusi oodatakse koos elulookirjeldusega hiljemalt 25. maiks 2018. 

MTÜ Eesti Kindlustusseltside Liit (edaspidi EKsL) annab teada, et seoses kindlustuslepitusorgani lepitajate ja kindlustuse vahekohtu kohtunike ametiaja peatse lõppemisega on korraldatud uute kindlustuslepitajate ja vahekohtunike leidmiseks konkurss.  Konkurss on korraldatud 12 lepitaja ja 8 vahekohtuniku leidmiseks.

Kindlustuslepitusorgan on EKsL-i juures alaliselt tegutsev riigi poolt tunnustatud sõltumatu kindlustusvaidluste kohtuvälise lahendamise organ, mis lähtub oma tegevuses menetluskorrast ja lepitusseadusest (LepS). Vahekohtu näol on tegemist alaliselt teguseva vahekohtuga tsiviilkohtumenetluse seadustiku mõttes, mis tegeleb B2B kindlustusvaidluste lahendamisega.

Kindlustuslepitusorgani lepitajad tegelevad enim kodukindlustuse, sõidukikindlustuse, aga ka reisikindlustuse ja õnnetusjuhtumikindlustuse vaidluste lahendamisega. Kindlustusandjate ja klientide vahelised vaidlused puudutavad näiteks hüvitise suurust või hüvitise saamist. 

Täpsemalt loe konkursist siit.