Kevadine väliskoolitus Berliinis 21.05-25.05.2017

EJL 

Eesti Juristide Liit

Head EJL liikmed ja koostööpartnerid!
Head uut õigusaastat!
Tänavune kevadsessiooni väliskoolitus viib meid Berliini!

Saksa ja Eesti õigussüsteemi kokkupuuted või lahknevused.

Saksamaa kohtukorralduse erisused, positiivsed kogemused Saksamaa  kohtukorrast ja advokaatide kaitsemeetodid.  EL piiriülesed täitemenetlused ja nende korraldus.

Eesti Juristide Liidul on saanud traditsiooniks korraldada iga aasta maikuu teisel nädalal väliskoolitus, kus külastatakse Euroopa Liidu liikmesriigi erinevaid õigusinstitutsioone ja tutvutakse sealse töö erinevuste, valdkondade ja tegevustega.

download (4)

Seekordsel, 2017. aasta kevadsessioonil, külastame Saksamaa Liitvabariigi pealinna Berliini, et külastada sealseid õigusinstitutsioone ja otsida kohapeal vastust küsimusele, kas Eesti Vabariigi seadusandlus baseerub Saksamaa seadustele ja kuidas seda rakendatakse? Kus on kokkupuutekohad, kus erinevused?

Väliskoolituse käigus külastame justiitsministeeriumi, kus tutvume EL rakendatava Brüssel I ja II ning Rooma I ja II määruste täitmisega. EL üleste seaduste rakendamise protsess Saksamaal.

Otsime vastust küsimusele, kuidas arendada piiriülest koostööd täitemenetluse ja perekonnaõiguse alal?

Eesti on tuntud oma e-lahenduste rakendamistega. Kuidas ja millises osas rakendatakse e-teenuseid Saksamaa õigusinstitutsioonides?

Täpsem väliskoolituse programm selgub veebruarikuu jooksul.

Väliskoolituse korraldus: Väliskoolituse programmi eest vastutab Eesti Juristide Liit. Reisikorralduse eest Wris Reisibüroo.

Väliskoolituse aeg: 21. mai kuni 25. mai 2017.a.

Väliskoolituse maksumus: liidu liikmetele või ühest asutusest, ettevõttest enam kui kahele osalejale 949€ ja mitteliikmele 999€.

Ettemaks 200€ tuleb tasuda EJL arvele hiljemalt 29.01.2017 ning seda ei tagastata, kui osaleja loobub väliskoolitusest ilma mõjuva põhjuseta.

Teine osa väliskoolituse arvest tuleb tasuda hiljemalt 20.aprilliks 2017.

Väliskoolitusele registreerumine: Osavõtu soovist palun teatada e-posti teel koolitus@juristideliit.ee või ejl@juristideliit.ee või telefonil 6314466.