“KAS INIMÕIGUSED ON KOROONA RISKIGRUPP?”

EJL_1

Eesti Juristide Liidu

Euroopa õiguse ühendus

Mõeldes 9. mail saabuva Euroopa päeva peale ning tõdedes, et füüsiliselt koguneda ei ole veel niipea võimalik, pakume me teile tõelist maiuspala – kohtunik ja Eesti Euroopa õiguse ühenduse aupresident Julia Laffranque esitab oma seisukohti

veebiloengus

“Kas Inimõigused on koroona riskigrupp?”

Käsitlemisele tuleb muuhulgas avaliku võimu reaktsiooni õiguspärasus tekkinud situatsioonis; inimõiguste alaste rahvusvaheliste kohustuste peatamine eriolukorras; koroona mõju olulisemate inimõiguste kohaldamisele, erinevate Euroopa riikide kohtute tegevus koroona ajal ja see, mis saab põhiõiguste kaitsest ja õigusriigist eriolukorrast väljudes. Kuula Julia Laffranque`i veebiloengut Vimeos: https://vimeo.com/415040966/aa4dc38bbe

Head kuulamist ja head saabuvat Euroopa päeva! Püsige ikka rõõmsad ja terved!

Euroopa õiguse ühendus tänab Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonda veebiloengu tehnilise toe eest.

Julia Laffranque

Jälgi meid ka Facebookis