Käivitame loengusarja kohtumenetlusest

Head EJL liikmed ja koostööpartnerid, juristid, õigusnõustajad, advokaadid, täiturid ja pankrotihaldurid!

Jätkuna 2013.a sügisel toimunud lepingute koostamise loengusarjale käivitab Juristide Liit alates 2014 jaanuarikuust

loengusarja KOHTUMENETLUSEST

Värskendame teadmisi ja arutame kohtunike, prokuröride ning paljude praktikutega  nii tsiviil-,  haldus- kui ka kriminaalkohtumenetluse valdkonna hetkeolukorda, uuendusi ja problemaatikat ning kohtumenetlusele lisaks käsitleme ühel päeval ka täitemenetlust.

Räägime muuhulgas, millised arengud on kohtumenetluses aset leidnud, kuulame kohtunike arvamusi sellest, milliseid vigu kohtumenetluses enim tehakse jne. Kindlasti saame esmast informatsiooni sellest, millised uuenduslikud suunad on tulemas haldus- ja kriminaalkohtumenetluses. Eelkõige saab loengusari olema praktiline.

Sari koosneb 5-st õppepäevast ning käsitlusele tulevaid teemasid käsitlevad kohtunikud  Andra Pärsimägi, Villu Kõve, Virgo Saarmets, riigiprokurör Heili Sepp, justiitsministeeriumi nõunik Haldi Mäesalu ja mitmed teised suurepärased spetsialistid.

TOIMUMISE AEG ja KOHT:
Jaanuarist kuni maikuuni üks kord kuus Rahvusraamatukogus (Tõnismägi 2, Tallinn).

30.01.2014 – kriminaalmenetluse arengud prokuröri pilgu läbi ja kitsaskohad põhiõiguste vallas, lektorid prokurör Steven-Hristo Evestus ja vandeadvokaat Leon Glikmann;

13.02.2014 – probleeme tsiviilkohtumenetluses, lektor Tartu Ringkonnakohtu kohtunik Andra Pärsimägi
PS – pärast loengut toimub lektor A. Pärsimägi kohe ilmuva raamatu tutvustus!

13.03.2014 – probleeme halduskohtumenetluses, lektor ringkonnakohtunik Virgo Saarmets

11.04.2014 – Riigikohtu praktika täitemenetluse asjades, lektorid Riigikohtu kohtunik Villu Kõve ja justiitsministeeriumi nõunik Haldi Mäesalu.

xx.05.2014 – Sarja viimane õppepäev tsiviilkohtumenetluse praktikast toimub maikuus, kuupäev ja lektor täpsustamisel.

MAKSUMUS:

Loengusarja hind 465, liidu liikmele ja mitmele osalejale ühest asutusest 425.
Üksikpäeva hind 99, liidu liikmele ja mitmele osalejale ühest asutusest 91.
Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda lõunat.


REGISTREERIMINE:

e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.