FIDE

Büroopidajate ühenduse põhimäärus on kinnitatud 5. juuni 2017 volikogu otsusega nr 12-2.

EJL BPÜ põhimäärus_250517

BÜROOPIDAJATE NIMEKIRI