Ilmus Andra Pärsimägi raamat “Hagimenetlus. Hagi ja taotluste esitamine”.

AP

Hea huviline,

Meil on hea meel teada anda, et 04.02.2019 ilmus Tartu Ringkonnakohtuniku ning EJL pikaajalise lektori Andra Pärsimägi raamat „Hagimenetlus. Hagi ja taotluste esitamine“ neljas täiendatud trükk.

Autori sõnul on trükisoe põhiolemuselt õppevahend ja menetlusosalise käsiraamat. Raamat lähtub eeldusest, et menetlus on tõenduspõhine dialoog menetlusosaliste ja kohtu vahel. Tsiteerides autorit: „Tsiviilkohtumenetluses on väga oluline põhimõte, et esimest korda eksinu saab teise võimaluse. Poole õigused ei tohi kohtus kannatada saada, kui dokument ei vasta vorminõuetele, hädaolukorras jääb tähtpäev järgimata või puuduvad teadmised, milliseid asjaolusid ja millal esile tuua.“ .

Hagimenetluse raamat tutvustab 49. kohtule esitatud taotlust ning annab ülevaate normidest, mis aitavad eksimusi vältida või neid vähemalt heastada.

Neljandas trükis on varasemale lisandunud üle 200 viite Riigikohtu lahenditest perioodil 1. juuli 2016 kuni 1. september 2018, mida tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaarid senini ei kajasta.

Raamatu lõpus on juhendmaterjalid – haginäidis; hagi ja kostja vastuse sisu- ja vorminõuetele vastavuse tabelid, teemapõhine riigikohtu lahendite loend ja äärenumbritega seostatud mahukas märksõnastik.

Raamatu saab soetada Juura kirjastuse veebipoest http://www.juura.com/open/