Head uut aastat, Eesti Juristide Liidu liige!

Head uut aastat, lugupeetud Eesti Juristide Liidu liige!

Eesti Juristide Liidule oli aasta 2014 teguderohke: Euroopa Ettevõttejuristide Assotsiatsiooni (ECLA) aastakoosolek, 33. Õigusteadlaste päevad, Juristide  Klubi üritused, Ühenduste ning toimkondade töö ja tasuta õigusabi osutamine. Need kõik on sündmused, mida ei saa alahinnata kogu Eesti ühiskonna tasandil. Samuti võime olla uhked, et Eesti Juristide Liit tähistas 2014. aastal oma 25. asutamise aastapäeva, mis on Eestis mittetulundusühingute puhul  tähelepanuväärne saavutus.

Oma aastavahetuse pöördumises 31. detsembril 2014 ütles President Toomas Hendrik Ilves: „Eesti tuleviku jaoks on kolm tähtsat märksõna. Nendeks on haridus, julgeolek ja inimeste toimetulek.“ Eesti Juristide Liidu liikmetel on võimalus anda meile spetsiifilise tegevusega panus Eestile oluliste eesmärkide saavutamiseks. Oleme endale kehtestanud 2015. aastaks õiguspoliitika prioriteetsete suundadena järgmised valdkonnad: põhiseaduslik kord ja õigusriiklus, hea õigusloome tava üle valvamine, riigi- ja kohaliku omavalitsuse toimimine, haldusreform, õiguse kodifitseerimise jätkamine parema õigusselguse tagamiseks, perevägivalla, naiste ja meeste võrdõiguslikkus ja isiku põhiõiguste tagamine, õigusabi korraldus ja kvaliteet. Kõik need püstitatud suunad aitavad kaasa hariduse, julgeoleku ja inimeste toimetulekuga seonduvate probleemide lahendamisele. Oma tegevusega saame anda arvestatava panuse Eesti ühiskonna arengusse ja selleks soovin ma kõikidele Eesti Juristide Liidu liikmetele edu.

Mittetulundusühingu toimimiseks on vajalikud ka rahalised ressursid. Siinkohal tuletan meelde, et vastavalt Eesti Juristide Liidu volikogu 03.12.2014.a. otsusele 2015. aasta liikmemaksud ei muutu – liidu liikmemaks on 35 eurot, noorliikmetele ja pensionäridele 20 eurot ning juriidilistele isikutele 150 eurot. Liiduga liitumise tasu on füüsilistele isikutele 15 eurot ning juriidilistele isikutele 100 eurot.

Soovin veel kord Eesti Juristide Liidu liikmetele suurepäraseid kordaminekuid uuel aastal.

Soovin, et Eesti Juristide Liit oleks ka edaspidi koht, läbi mille soovime kaasa rääkida teemadel, mis aitavad paremaks muuta Eesti ühiskonda.

Soovin, et me märkaksime oma igapäevases elus abivajajaid ja püüaksime nende heaks midagi teha. 

Head uut aastat, lugupeetud Eesti Juristide Liidu liige!

Mai Palmipuu

Eesti Juristide Liidu tegevpresident