Hea ja halva seaduse konkurss

Austatud koostööpartnerid!

Teenusmajanduse Koja nimel pöördume Teie poole ettepanekuga esitada kandidaadid parima ja halvima seaduse konkursile.

Seaduseelnõude pealiskaudsest mõjuanalüüsist, läbipaistmatust menetlusest ja huvigruppide formaalsest kaasamisest on Eestis räägitud juba rohkem kui tosin aastat. Ka üha jõulisem kriitika selles osas, et riik ei arvesta huvigruppide ega rakendajate reageerimiskiirusega ning seadused jõustuvad praktiliselt etteteatamisajata, viitab samadele puudustele õigusloomes kui Hea Õigusloome Tava. Avalikkuse surve „pahelise“, läbimõtlemata ja massõigusloome suhtes peab olema järjekindlalt tauniv.

Vajadusest suurendada teadlikkust hea õigusloome tava olulisusest ja soovist kaasa aidata Hea Õigusloome Tava järgimisele õigusloomeprotsessis, korraldab Teenusmajanduse Koda koostöös Juristide Liidu ja Postimehega ka 2017. aastal konkursi parima ja halvima seaduse leidmiseks. Konkursi eesmärk on läbi avaliku tunnustuse ja taunimise tõsta õiguskultuuri ning suunata see kompromissitult toetama ühiskonda, mitte vastupidi.

Hea Õigusloome Tava on Teenusmajanduse Koja poolt koostatud selleks, et tagada igaühe põhiseaduslikud õigused ja vabadused, suurendada õigusloome läbipaistvust ja tõsta Eesti konkurentsivõimet.

Konkursil võivad osaleda 2016. aastal Riigikogu poolt vastuvõetud seadused, Vabariigi Valitsuse määrused, Vabariigi Valitsuse ministri või kohaliku omavalitsuse määrused.

Seadused kandideerivad kahes kategoorias:

(a) Parim seadus – osalevad seadused, mille menetlemise käigus on kõige enam järgitud Head Õigusloome Tava.

(b) Halvim seadus – osalevad seadused, mille menetlemise käigus on kõige enam eiratud Head Õigusloome Tava.

Seega on parima ja halvima seaduse konkursil mõõdupuuks vastavus Hea Õigusloome Tavale, mitte aga näiteks poliitiline eelistus. Valiku tegemise lihtsustamiseks on ka Hea Õigusloome Tava, mille leiab ka Teenusmajanduse Koja kodulehelt.

Kandidaate hindab komisjon, kuhu kuuluvad Teenusmajanduse Koja, Juristide Liidu, Eesti Tööandjate Keskliidu, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja Postimehe toimetuse esindaja.

Oma põhjendatud ettepanekud esitage palun hiljemalt 6. veebruariks 2017 aadressil info@teenusmajandus.ee.

Parimaks ja halvimaks valitud seadused ja Hea Õigusloome 2016 lipulaev kuulutatakse välja avalikult veebruari lõpus. Komisjon põhjendab avalikult oma valikut.

Teenusmajanduse Koja nimel,

Jaan Pillesaar                                                                                Allar Jõks

Juhatuse esimees                                                                HÕT žhürii esimees